Независимо, че мегаполиси като Хонконг или Токио са претъпкани, по-голямата част от територията на Земята остава дива или обработваема, но върху нея не живее никой.

Как точно изглежда картината? 10% от света е покрит от ледници, а още 19% са пустини, плажове, пясъчни дюни и скали. Извън тези две категории остават териториите, които са пригодни за живот за хората.

От тях половината се използва за селскостопански цели. Това означава, че 50% от земята, която става за живот, използваме за отглеждане на прехраната си. От тях 77% вършат работа за паша на добитъка, а останалата част е за насаждения.

Така 37% от територията остава за гори, 11% са тревни площи, а едва 1% или много по-малко, отколкото човек би предположил, са застроени от човека зони - градове, села, пътища и друга инфраструктура.

От Световния икономически форум посочват, че развитието на селското стопанство през последните десетилетия упражнява значителен натиск върху околната среда, като според данни на Червения списък на Международния съюз за защита на природата от 28 000 застрашени вида 24 000 са засегнати от дейностите в този сектор.

Снимка 457023

Източник: Our World In Data