Не много хора по света знаят, че най-старата книга и надписи на кирилица са на старобългарски и се съхраняват не къде да е, а в библиотеката на Ватикана. Тя е открита от доцент Трендафил Кръстанов, който е посветил дълги години безрезервна работа на делото на светите братя Кирил и Методий. В първите дни на 1982 година ученият прави откритието на своя живот

По това време той е старши научният сътрудник от Църковно-историческия и архивен институт при Българската Патриаршия и намира във Ватиканската библиотека най-стария препис на първата славенска книга. Ръкописът е на кирилица, на старобългарски език, писан през 10 век.

Twitter блокира профилите на стотици българи, защото пишат на кирилица

Twitter блокира профилите на стотици българи, защото пишат на кирилица

Те са объркани с руски ботове

Преди откриването на Ватиканското евангелие за най-стар ръкопис на кирилица се считало Остромировото евангелие от Новгород, но то е препис от български ръкопис и е създадено 150 години по-късно.

По този повод доцент Кръстанов предлага кирилицата да се нарича българска азбука не само у нас, но и на международно ниво. Аргументите му за това са, че Според него, наше задължение е да напомним на света, че Златният век на България слага началото на общославянската литература и култура.

Освен църковния ръкопис, във Ватикана са открити и оригинални светски надписи на старобългарски от 10 и 11 век.