България е държавата с най-евтините дрехи в Европейския съюз за 2017 г. Алкохолът и цигарите в страната ни също са много по-евтини от тези в останалите европейски държави, а разходите за транспорт са значително по-ниски, показват данните на Евростат.

Цените на дрехите и обувките у нас са с най-достъпните цени в блока, като са с 22% по-евтини от средното за ЕС. На обратния полюс са Швеция и Дания, където дрехите са с 33% и 34% по-скъпи от средното, като струват с над 50% повече от тези в България.

Колко по-евтино живеят българите в сравнение с останалите европейци?

Колко по-евтино живеят българите в сравнение с останалите европейци?

В 6 от общо 10 основни групи стоки и услуги разходите в България са най-ниски

Алкохолът и тютюневите продукти в страната ни са значително по-евтини от тези в останалите държави членки. С цени почти наполовина по-ниски от средните за ЕС, алкохолът и цигарите в България са най-достъпните в блока, като са над 3 пъти по-евтини от тези в Ирландия и почти 3 пъти от тези във Великобритания.

Храната в държавата ни също е сред най-достъпните в ЕС, като цената й е с 28.3% по-ниска от средното за блока. В това отношение ни изпреварват само Румъния и Полша, където цените на хранителните продукти са с почти 40% по-ниски от средните за ЕС. Най-скъпи са храните в Дания, Швеция и Австрия.

Цени в България по стокови групи ЕС (28) = 100

У нас е и най-евтиният публичен транспорт - с 54% по-евтин от средното за блока и почти 3 пъти по-достъпен от този в Холандия.

Ресторантите и хотелите в Дания и Швеция са над 3 пъти по-скъпи от тези в България. Цените на тези услуги у нас са най-ниските в Европа, наполовина по-ниски от средноевропейските. Подобни са ценовите нива в Румъния и Чехия.

Кои стоки у нас са евтини и кои скъпи?

Кои стоки у нас са евтини и кои скъпи?

Едно сравнение със света

Като цяло страната ни е с най-евтините потребителски стоки и услуги в ЕС, като цените у нас отново са наполовина по-ниски от средните за блока. По този показател до България се доближават Румъния и Полша. На обратния полюс са Дания (където е 3 пъти по-скъпо от България), Люксембург, Ирландия и Швеция.

Люксембург е най-скъпата държава за живот в ЕС, там разходите за жилище, комунални услуги и гориво са с 63% по-високи от средното за блока. Подобно е положението и в напускащата ЕС Великобритания, където жилищните разходи са 60% над средноевропейските. В Дания пък е най-скъпото обзавеждане, както и най-високите цени за поддръжка на жилището.