През април общият показател на доверие на потребителите у нас намалява с 1.6 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца. Това се дължи изцяло на пониженото доверие сред градското население, показва наблюдението на потребителите, извършвано от Националния статистически институт.

Мненията на потребителите за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията им за следващите дванадесет месеца, са леко влошени в сравнение с предходното наблюдение.

По-негативни спрямо януари са и прогнозите им за безработицата в страната през следващите дванадесет месеца.

Оценките за изменението на потребителските цени през последните дванадесет месеца също са по-неблагоприятни в сравнение с мненията, изразени три месеца по-рано, като и инфлационните очаквания за следващите дванадесет месеца се засилват.

По отношение на финансовото състояние на домакинствата и оценките, и очакванията на потребителите, живеещи в градовете, са по-негативни, докато мненията на населението в селата бележат известно подобрение.

Същевременно последната анкета отчита малко по-благоприятна обща оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба. Намеренията на потребителите да извършват такива разходи през следващите дванадесет месеца запазват същата тенденция.