Средната брутна месечна работна заплата за януари 2022 г. е била 1 566 лв., за февруари - 1 545 лв., а през март се увеличава до 1 668 лева. Това сочат последните данни на Националния статистически институт (НСИ), според които през първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата e 1 593 лв. и намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. с 1.2%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на тримесечна основа, са "Образование" - с 16.6%, "Селско, горско и рибно стопанство" - с 10.4%, и "Държавно управление" - с 8.1%. Най-голямо увеличение на заплатите пък е регистрирано в дейностите "Финансови и застрахователни дейности" - с 6.9%, и "Административни и спомагателни дейности" - с 6.6%.

Ето какви заплати ще получават учителите от 1 април

Ето какви заплати ще получават учителите от 1 април

Целта е заплащането на педагозите да достигане до 25% над средната брутна

На годишна база обаче средната месечна работна заплата нараства с 9.0%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 34.4%, "Култура, спорт и развлечения" - с 32.7%, и "Административни и спомагателни дейности" - със 17.3%, а в "Образование" и "Държавно управление" се запазва на нивото от първото тримесечие на 2021 година.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2022 г. са:

Ето какви заплати получават служителите на Lidl в Германия

Ето какви заплати получават служителите на Lidl в Германия

От юни 2022 г. минималната работна заплата в дискаунтъра се вдига

  • "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 4 060 лева;
  • "Финансови и застрахователни дейности" - 2 540 лева;
  • "Професионални дейности и научни изследвания" - 2 264 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • "Хотелиерство и ресторантьорство" - 964 лева;
  • "Селско, горско и рибно стопанство" - 1 005 лева;
  • "Други дейности" - 1 088 лева.
"Еконт" ще наема на работа бежанци от Украйна. Какви са заплатите в компанията?

"Еконт" ще наема на работа бежанци от Украйна. Какви са заплатите в компанията?

От компанията даряват и 100 000 лева на организации, които помагат на емигранти от воюващата с Русия страна.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства с 1.8%, а в частния - с 11.6%.