"Новото нормално" съвсем нормално пренареди всекидневието ни във всеки значим аспект и продължава да променя потребителското поведение. Почти година след началото на пандемията, "Прогрес консулт" проведе национално представително пазарно проучване по поръчка на Лидл България, за да установи как кризата влияе на потребителите. Данните показват, че хората все повече се съобразяват с цените на стоките и обръщат по-голямо внимание на изгодните цени. Само една трета от участниците в проучването, заявяват, че цените имат същото значение за тях, както и преди кризата.

Промоциите печелят доверието и на мъжете и на жените

Жените се влияят от цените двойно повече, отколкото мъжете, показва изследването. Същевременно, доверието към промоциите е еднакво силно както при жените, така и при мъжете. 30.4% от анкетираните не вярват на промоциите, но се изкушават от тях поради ниските цени. Само 7.5% са тези, които нямат доверие към промоциите и ги избягват.

Снимка 526071

Качеството е водещо при решението за покупка

Пряката съпоставка между нивото на качеството и значението на цената показва, че доминиращата част от потребителите - над 70% от тях, не залагат на цената, а поставят като водещо условие качеството на стоките. За 26,3% точно цената е водещ фактор, но обръщат внимание и на качеството, а за 7,1% от пазаруващите качеството е единствения фактор при подбора на продуктите. Едва 1% е делът на хората, за които цената е единственият фактор при пазаруване.

Снимка 526070

Количеството покупки не се е променило за половината от потребителите

Въпреки епидемичната обстановка в страната, почти половината от потребителите не са изменили навиците си и пазаруват толкова, колкото и преди епидемията. Тези, които споделят, че пазаруват повече, обясняват това с желанието си да намалят честотата на посещенията си в магазините. На три почти равни групи от около 30% се разделят потребителите според честота им на посещение на големи супермаркети. Малко по-голям е процентът на тези, които отиват до хипермаркет веднъж седмично - 35,5%.

Родната продукция е предпочитана

Отношението към българските и към чуждестранните стоки категорично е в полза на родните. Почти половината от потребителите - 46% - декларират, че при равни други условия предпочитат да купят българския продукт, докато едва 7% при равни други условия биха предпочели чуждестранния.

Списъкът - верен помощник при пазаруване

По-голямата част от хората пазаруват със списък, което се отличава като инструмент за планиране на разходите. Най-голяма е групата потребители, които не купуват много продукти над планираните, а се ограничават с малко неща извън списъка - 46.3%. Тези, които изобщо не се отклоняват от списъка си в магазина са 14% от потребителите, а делът на спонтанно пазаруващите, които не използват списък и решават на момента какво да купят, е 24,6%.

Основният извод, който се налага от проучването е, че потребителите обръщат все по-сериозно внимание на изгодните цени и търсят начини да оптимизират бюджетите си в кризисните условия. Не случайно още през февруари веригата въведе "Lidl цена", отговаряйки на променящите се потребителски потребности. Под "Lidl цена" компанията предлага всичките си изгодни предложения с отстъпка или много конкурентни на пазара цени, гарантирайки същото високо качество на предлаганите продукти от собствени марки. Така клиентите могат лесно и бързо да се ориентират и да намерят изгодните в момента оферти, а също и още по-добре да планират разходите си.