В края на миналата и началото на тази година редица банки предприеха корекции в тарифите си. Най-често променяните такси бяха свързани с разход по поддръжка на сметка (месечна такса за поддръжка), операции в клоновата мрежа на банка (на каса), разходи при превод на суми, а някои банки промениха и таксите при теглене на банкомат. Проверка на Money.bg показа, че предстоят нови промени на таксите, които ни начисляват две от най-големите банки в България, а също и някои от по-малките.

От 18 октомври 2022 г. УниКредит Булбанк въвежда промени в Тарифата за таксите и комисионите за физически лица. Поддръжката и обслужването на платежна сметка за основни операции с дебитна карта (за клиенти с регулярни постъпления) ще поскъпне от 1.45 лева на 2.44 лева. В момента внасянето на до 4000 лева по платежна сметка в офис на банката е безплатно, след 18 октомври обаче за внасянето на до 3120 лева ще ни начисляват 0.85 лева. Тегленето на до 1000 лева на каса в офис на банката също поскъпва - от 2.80 лева, на 3.68 лева. С 1 стотинка поскъпва и тегленето на пари с дебитна карта на АТМ на Уникредит Булбанк - от 0.24 лева на 0.25 лева, но тегленето от банкомат на друга банка поевтинява - от 1.14 лева на 1.13 лева. За внасянето на каса на над 3000 лева по сметка на титуляра от банката ще ни начисляват не 0.20%, а 0.30%. А за тегленето на суми таксата ще се вдигне - от 0.50% и минимум 6 лева, на 0.70% върху изтеглената сума и минимум 10 лева. Таксата за откриване на разплащателна (картова) сметка също скача - от 2 лева на 8 лева.

Тези банки начисляват най-ниски такси за теглене на пари от банкомат с дебитна карта

Тези банки начисляват най-ниски такси за теглене на пари от банкомат с дебитна карта

Класация на информационния портал "Моите пари"

От 15 ноември 2022 г. в сила ще влязат промените в Общите условия и на Обединена българска банка (ОББ). Тегленето от АТМ на друга банка в България и в страни в ЕИП с дебитна карта на ОББ вече ще струва не 1.20 лева, а 1.30 лева. Проверката на баланс по сметка на АТМ на ОББ поскъпва от 0.40 лева - на 1 лев. Толкова ще струва и справката на банкомат на друга банка или в чужбина, за сравнение до този момент проверката на наличност струваше, съответно - 0.60 лева и 1.50 лева.

Откриването на разплащателна сметка в банков клин след тази дата ще струва не 4.50 лева (без дебитна карта), а 5 лева. От банката обаче предприемат намаление в таксата при същата операция, но с издаване на банкова карта - от 2.50 лева - на 2 лева. Внасянето на суми до 2000 лева на каса в банката ще струва 2 лева. В момента за тази операция, но за суми до 3000 лева ни таксуват с по 1 лев. Тегленето на гише също поскъпва - за суми до 10 000 лева таксата скача от 0.55% и минимум 4 лева, на 0.60% и минимум 6 лева. При теглене над тази сума начисляваната такса остава 0.65%, но се въвежда минимална такса от 6 лева.

Изходящите преводи през RINGS (задължително за суми равни на или над 100 000 лева) също поскъпват - от 20 лева в банковия клон на 22 лева, и от 7 лева при онлайн банкиране - на 13 лева. Изходящите преводи чрез БИСЕРА също ще бъдат по-скъпи - не 4 лева, а 6 лева. Преводите от и по сметка - в системата на ОББ също ще поскъпнат - от 2 лева, на 4 лева.

Депозитите в български банки удариха нов рекорд от 103 милиарда лева

Депозитите в български банки удариха нов рекорд от 103 милиарда лева

Въпреки инфлацията

Припомняме, че от 8 юни Банка ДСК, повиши таксата за откриване на разплащателна сметка в офис на банката от 2 лева на 4 лева - за стандартна разплащателна сметка с диференцирано олихвяване. Същата беше промяната и за откриване на сметка в пакет с дебитна карта. Откриването на безсрочен влог след промяната вече се таксува с 6 лева при 2 лева, преди това.

Поскъпна и откриването на платежна сметка в офис на банката - от 1,51 лева стана 1,56 лева. ДСК въведе и дневна такса от 0.86 лева за внасяне на до 3200 лева по платежна сметка в офис на банката.

Пощенска банка също предприема изменение в част от тарифите си. Така например, промяната на данните по карта (лимити и кодова дума) след 7 ноември ще струват не 5 лева, а 10 лева.

Банките събират все повече пари от такси и комисионни

Банките събират все повече пари от такси и комисионни

Какви доходи от такси и комисионни реализираха банките у нас към края на 2021 г.?