Какво ни е нужно, за да бъдем наистина щастливи? За някои хора истинската радост е в малките неща, които не могат да бъдат купени. Други пък смятат, че трябва да имат поне няколко милиона в сметката си, за да бъдат доволни от живота. Всъщност истината е някъде между двете.

От доста време икономистите търсят отговор на въпроса от колко точно пари се нуждае човек, за да бъде наистина щастлив. Според различни изчисления точният отговор е 75 хиляди долара. Всъщност обаче тази стойност не е валидна за всички части на света.

Това е и причината изследователи от американския университет Пердю да се захванат отново с тази тема и да изчислят границата за различните държави. Нещо повече - те разделят различните нужди на хората. Експертите изчисляват два индикатора - "оценка на начина на живот" и "емоционално благополучие".

Първият отразява цялостната оценка на човек за начина, по който се справя в живота, свързан с поставянето на по-високи цели и със сравнението с околните. Емоционалното благополучие пък е свързано най-вече с нещата, които правят човек щастлив, въодушевен, тъжен или ядосан.

На база на двата индикатора се изчисляват две различни стойности. Така обобщено за целия свят за "оценка на начина на живот" оптималната стойност е 95 хиляди долара, а за "емоционално благополучие" - между 60 хиляди и 75 хиляди долара.

Изчисленията за отделните региони на света се разделят, като те са направени на база на данни от Gallup World Poll, обхващащи мненията на над 1,7 милиона души от 164 държави.

Според данните за живеещите в Източна Европа и на Балканите необходимата сума, гарантираща щастие, варира между 35 и 45 хиляди долара годишно, което прави по между 2900 и 3700 долара месечно.

За сравнение в Западна Европа и скандинавските държави горната граница е доста по-висока - 100 хиляди долара на година или над 8300 долара месечно. Долната е наполовина - 50 хиляди долара.

По-ниска е "заплатата на щастието" само в Латинска Америка, където тя варира между 30 и 35 хиляди долара. От друга страна тя е най-висока в Близкия Изток и Северна Африка- между 115 и 125 хиляди долара.

В изследването се изчислява още разликата между сумите за мъжете и жените, както и за хората с различно ниво на образование.

Снимка 343285

Източник: Nature Human Behaviour