Организацията за икономическо развитие и сътрудничество (ОИСР) публикува преди време последния си доклад за размера за налозите върху доходите в различните държави.

В него експертите отчитат размера на данъка върху дохода и социалните плащания, изплащани от работниците като дял от брутната заплата. Данните за миналата година показват, че техният размер спрямо този на възнагражденията да страните от ОИСР е 25,5% или една четвърт.

Има обаче относителна разлика между делът на налозите и социалните плащания в отделните страни.

Така например близо 40 на сто от брутния доход на един работник в Германия е за покриването на тези плащания. В страната социалните плащания имат малко по-голяма тежест от данъка върху доходите - 20,8% в сравнение с 19,1%.

Страната с най-голям дял на налога пък е Италия. Той е в размер на 21,7 на сто при едва 9,5 на сто за социални плащания. Общият дял на плащанията е малко над 31 на сто.

Трета е Франция с дял от 29,2% разделен почти поравно. Там данъкът е с дял от 14,8% към брутния доход, а социалните плащания са с такъв от 14,4%.

От друга страна под 15 на сто общо са двата дяла в Мексико и Корея. В първата социалните плащания са минимални - под 2%. Във втората пък именно те имат превес с дял от 8,4 на сто.

Infographic: Where Workers Pay The Highest Income Tax  | Statista You will find more infographics at Statista