По-голяма част от разходите на българите са насочени към транспорта в сравнение с държави като Ирландия, Дания, Холандия, Швеция и Белгия. Страната ни е на 11-то място сред всички държави членки по дял на потреблението за транспорт от общото такова, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат. Изследването разглежда колко струва на европейските граждани ползването на въздушен, морски, пътен и жп транспорт. 

Според него средно 13,3% от общите разходи на домакинствата у нас през 2018 година са били насочени в тази категория. Това се доближава до средното ниво за целия Европейски съюз (ЕС), което е 13,2%. За сравнение с най-малък дял са тези разходи в Словакия, Хърватия и Чехия - съответно 6,6%, 9,7% и 10,4%.

Средната заплата през третото тримесечие спада с 1% - до 1 249 лева

Средната заплата през третото тримесечие спада с 1% - до 1 249 лева

На годишна база заплата в обществения сектор расте с 10.5%, а в частния - с 12.2%

В стойностно изражение обаче нещата изглеждат по друг начин. Размерът на средния разход на човек за транспорт у нас възлиза на 670 евро годишно за 2018 година или малко над 1300 лева. Тази сума е втората най-ниска в ЕС, като на преди нас е само Словакия със среден разход на човек от 600 евро.

За целият разглеждан период общите разходи за транспорт в България възлизат на 4,721 милиона евро. Тази сума е относително малка в сравнение с общите разходи в отделните държави, но е с един от най-високите дялове към брутния вътрешен продукт (БВП).

За България в сравнение с размера на икономиката разходите за транспорт възлизат на 8,4 на сто. По-висок е техният дял само в Кипър - 10,6%, Литва - 9,8%, Португалия и Словения с 9,3% и за двете.

Само Румъния и Унгария ни изпреварват по ръст на заплатите

Само Румъния и Унгария ни изпреварват по ръст на заплатите

Разходите за труд растат по-бързо само в северната ни съседка

Данните на Евростат показват, че за 2018 година общите разходи на целия ЕС възлизат на 1,1 трилиона евро или това се равнява на 7,2% от БВП на съюза. Това означава също така по 2220 евро на човек.

Транспортът е второто най-голямо перо в бюджета на европейските домакинства след разходите за жилище. Двете представляват 24% от общото потребление. На трето място е храната и безалкохолните напитки с дял от 12,1%.

Най-висок дял имат тези разходи в Словения, Литва и Люксембург, следвани от Кипър, Франция, Германия и Унгария. В долната граница на класацията са съответно Словакия, Хърватия, Чехия, Румъния и Белгия.

Цените спадат през септември, но без храната и жилищните разходи

Цените спадат през септември, но без храната и жилищните разходи

Годишната инфлация към септември е 2,3%, от началото на годината - 1,7%

Снимка 460548