Възнагражденията на трейдърите на акции на Wall Street са се понижили през миналата година, като през 2018 г. са изгубили 5,6% от стойността си до средно равнище от 398 600 долара, сочат данни на щатския регулатор в Ню Йорк. Това е понижение от средното ѝ равнище от 422 500 долара през 2017 г., което беше най-високата стойност от Голямата рецесия насам.

Двигател на този спад е понижаването на средностатическите бонуси със 17%. Те са от критично значение за заплатите на банкерите и в някои случаи могат да формират повече от една трета от цялото им възнаграждение, припомнят от Zero Hedge. Според местния регулатор причината за този спад е волатилността на пазарите от края на миналата година.

10-те компании с най-високи заплати в света

10-те компании с най-високи заплати в света

Средната годишна заплата на служителите в тях надхвърля 145 хиляди долара

Въпреки растежът на броя на трейдърите през последните години, секторът все още е с почти 8 хил. души по-малък, отколкото беше през 2007 г. Повечето от новоназначените в него са свързани с дигитализацията на отрасъла и вероятно по-малко от тях са типични трейдъри, макар че липсва разбивка на данните по заетост.

Средната заплата на банкерите в града (повечето от които са съсредоточени в Манхатън) е петкратно по-висока от средното за икономиката, като възлиза на 79 000 долара. И тук се наблюдава понижение спрямо 2007 г., като тогава средното възнаграждение в отрасъла беше шест пъти по-високо от средното в щата изобщо.

През 2018 г. броят на заетите във финансовата индустрия на щата е бил общо 201 200 души, което е повече от всеки друг щат в САЩ, но това не е учудващо, предвид факта, че тя формира 17% от неговата икономика. През фискалната 2018-2019 г. точно същият е и делът на данъците, които индустрията плаща - 17% от събраните налози в Ню Йорк или общо 13,2 млрд. долара. Също интересно е, че една трета от всички заети в отрасъла са били имигранти.

Компаниите в САЩ, които плащат най-високи заплати

Компаниите в САЩ, които плащат най-високи заплати

Тези, които дават над 150 000 долара годишно

Прогнозата е обаче броят на заетите да продължи да се понижава и през 2020 г., след като растежът на новоназначените в индустрията в началото на тази година беше заличен през последните месеци, тъй като инвестиционните банки започнаха да освобождават служители, готвейки се за спада на икономиката. Към септември 2019 г. целият отрасъл беше на нетен минус от 500 души, а през миналата година работещите нараснаха с 4700 души.