Златото е сред най-скъпите вещества в природата. От векове за човечеството то е символ за благосъстояние, олицетворение на парите -универсален еквивалент на стойността на стоките и услугите, надеждно средство за натрупване и съхраняване на богатството. В по-новото време жълтият метал намира широко приложение в редица модерни производства и технологии. В същото време добивът на този метал е един от най-разрушителните процеси на Земята за околната среда и човешкото здраве.

Достигна ли светът предела при добива на злато? До кога ще стигнат запасите в находищата?

Достигна ли светът предела при добива на злато? До кога ще стигнат запасите в находищата?

Най-големите находища на злато се намират в пустинята Невада в САЩ

Какво е положението?

Около 8% от златото, купувано годишно в световен мащаб, се използва в промишлеността, електрониката или медицината. Останалата част се озовава в банковите трезори и бижутерийните магазини. Красивите предмети и стабилните инвестиции са важни неща, но те не могат да оправдаят щетите за хората и околната среда от добива на благородния метал.

Група учени от британски, американски и австралийски университети проведоха мащабно проучване, в което демонстрираха точно как е възможно да се спре световния добив на злато, пише RBC Trends.

За година световната индустрия за добив на злато произвежда повече вредни газове от всички пътнически полети между европейските страни. Производството на този метал също така представлява 38% от годишните емисии на живак в световен мащаб. Заради тях милиони работници страдат от хронично отравяне, което може да причини различни тежки заболявания.

Снимка 452219

Източник: iStock

Бъдещето е в рециклирането на злато

Авторите на проучването твърдят, че рециклираният метал е достатъчен за нуждите на промишлеността и бижутерийната индустрия.

В проучването изследователите симулират хипотетични сценарии, при които необходимостта от добив на метали може да намалее. Моделът показа, че вече съществуващото злато може да се използва в стоматологичната и IT индустрията в продължение на векове, дори ако целият добив утре се прекрати.

Намаляването на добива на злато не означава да се сложи край на купуването и продаването на злато. Отчасти защото златото е толкова скъпо за извличане, то е сред най-рециклираните материали в света. Понастоящем 0,6% от надземното злато в света се рециклира годишно, включително 1,3% от световните бижута (World Gold Council 2020). Тъй като глобалните златни запаси са огромни (надземните резерви са 50 пъти по-големи от годишното търсене), годишното производство на злато от рециклирани източници вече осигурява 24% от търсенето (останалите 76% се добиват).

Изследователите също така смятат, че и бижутата могат да бъдат направени от рециклирано злато. А най-вероятно потребителите ще могат да преминат към по-евтини (и по-трайни) сплави, които вече стават все по-популярни.

Снимка 401913

Източник: iStock

Инвестиционното злато ще става все по-скъпо

Ролята, която металът играе в световната икономика, вероятно ще остане същата при всеки сценарий. Подобно на ренесансовото изкуство, златото е ценно именно защото е оскъдно. Прекратяването на добива няма да спре процеса на покупка и продажба за банкови трезори, а напротив, ще направи съществуващите резерви по-ценни.

Защитниците на добива на злато често посочват важните функции на метала на пазарите и националните икономики. Но качествата, които правят златото ценна инвестиция - недостиг, трайно търсене, висока ликвидност, липса на риск от контрагента и капацитет за хеджиране срещу инфлацията и геополитическата нестабилност - няма да бъдат засегнати, ако добивът на злато се забави ли спре. Златото е ценно въпреки новото производство - не заради него. Дори в свят с драстично намалено производство на злато, съществуващите запаси от злато вероятно ще продължат да изпълняват точно същите макроикономически функции, които изпълняват и днес.

Снимка 499870

Източник: iStock

Стъпки за спиране на вредния минен добив

Подобно на златото, добивът на изкопаеми горива също вреди на околната среда. Основната разлика обаче е, че нефтът, газът и въглищата дават на хората топлина, енергия и торове. Те трудно се заменят бързо. Преходът към други ресурси отне десетилетия на изследвания и инвестиции в технологии за чиста енергия. Този процес все още продължава.

Търсенето на заместители на златото не изисква сложни изследвания. Бижутата могат да бъдат направени по-екологични, като просто се смесват с други метали. Инвеститорите ще могат да заменят акциите с други активи. И индустрията може да продължи да използва рециклирано злато в области, които трудно се заменят. Вече почти 25% от годишното търсене на метала се задоволява чрез рециклиране.

Отговорното намаляване на производството на злато ще отнеме време. Експертите смятат, че за това трябва да се погрижим днес, а някои компании вече се вслушаха в съветите им. Например, големите марки бижута са се ангажирали да използват само рециклиран метал до 2025 г. Apple си е поставила същата цел до 2030 година. За да се намали предлагането, светът трябва да спре да добива изключително само на злато. Може тази дейност да се съсредоточи основно върху медните мини, където скъпоценният жълт метал се извлича като страничен продукт.

Природозащитниците съветват инвеститорите да спрат да инвестират в нови мини. Призивът им е насочен към финансови организации като Световната банка, която от 2010 г. е инвестирала 800 милиона долара в добив на злато в Африка, Азия, Южна Америка и тихоокеанските острови.