Седем европейски енергийни компании се обединиха и призоваха Европейската комисия приносът на ядрената енергетика за постигането на климатичните цели на съюза да бъде оценен от независими експерти и учени. Това са чешката ЧЕЗ, френските EDF и Orano, финландската Fortum, румънската Nuclearelectrica, полската PGE и словашката Slovenské elektrárne.

"Без по-задълбочен анализ, ядрената енергия рискува да бъде изключена от списъка на устойчивите икономически дейности, което значително ще затрудни инвестициите в ново строителство и удължаване на срока на експлоатация на действащите енергоблокове", заяви Алице Хоракова от ЧЕЗ.

ЕС не може да постигне климатичните и индустриалните си цели без ядрена енергетика

ЕС не може да постигне климатичните и индустриалните си цели без ядрена енергетика

Не и преди да се постигне значителен напредък при извеждането на централите на твърдо гориво

Тази инициатива е реакция на актуалните изводи на европейската техническа експертна група за устойчиво финансиране. Тя трябваше да установи критериите за класифициране на източниците на енергия в зависимост от това дали те помагат за достигане на дългосрочните климатични цели на ЕС.

Според Хоракова експертната група се е справила лесно с оценката на вятърната, въглищната и слънчевата енергия, както и тази от биоимаса. Ядрената енергия обаче е била призната за твърде сложен проблем. Поради това лидерите на изброените компании настояват ЕК да създаде нова независима работна група за провеждане на задълбочен анализ, в която да бъдат поканени експерти по радиационна защита и ядрени отпадъци.

Ползите от ядрената енергетика не се разбират от младите поколения

Ползите от ядрената енергетика не се разбират от младите поколения

Поне не и във Великобритания