Предстоящата индустриална стратегия на Европейската комисия има за цел да помогне на европейската индустрия да се справи с редица предизвикателства и да се подготви за бъдещето. Същевременно ЕС трябва да поддържа конкурентоспособността си, включително растеж, работни места и технологично лидерство. И всичко това трябва да се възползва от доставки на чиста енергия на конкурентна цена.

Ядрената енергетика предлага точно това - нисковъглеродна и рентабилна електроенергия.

Но за да може ядрената индустрия да отговори на прииждащите предизвикателства, лицата, които вземат решения в ЕС, трябва да развият амбициозна визия за ядрената енергетика в Европа като цяло и да признаят ползите, които тя може да осигури в хода на енергийния преход на Европа. Секторът също така се нуждае от още повече инвестиции, пишат авторите на Euractiv.

Подобна амбициозна визия няма да е нещо ново за ЕС. Това вече се е случвало при разработването на Договора за създаването на Европейската общност за атомна енергия (ЕВРАТОМ, 1957 година в Рим), който предоставя правното основание, което институциите на ЕС трябва да следват в сектора на ядрената енергетика.

Защо климатът се нуждае от ядрената енергетика?

Защо климатът се нуждае от ядрената енергетика?

Ако всички атомни централи в САЩ бъдат затворени, въглеродните емисии ще се увеличат с еквивалента на 47 милиона допълнителни автомобили на пътя

Какви могат да бъдат плюсовете на ядрената енергетика за индустриалната стратегия на ЕК?

На първо място, секторът води до поддържане на конкурентоспособността на европейската промишленост, тъй като енергията често представлява значителен дял от производствените разходи. Цялата индустрия също така ще може да бъде сигурно осигурена и застрахована енергийно.

По-нататък, ядрената енергетика ще помогне за декарбонизирането на индустрията и по този начин ще допринесе за постигането на целта за въглероден неутралитет до 2050 година. Това логично пък ще отвори врати за повече възобновяеми източници на енергия.

"Важната роля на ядрената енергетиката напоследък беше подчертана от много международни организации като Междуправителствения панел за климатични промени (IPCC), Международната агенция по енергетика (МАЕ, IEA) или Института по технологии на Масачузетс (MIT). Това трябва да бъде признато и отразено в политиките на ЕС", пишат още авторите на Euractiv.

Намаляването на въглеродните емисии е невъзможно без нови ядрени мощности

Намаляването на въглеродните емисии е невъзможно без нови ядрени мощности

Коментира директорът на Международната агенция за атомна енергия Корнел Феруца

В средата на месец октомври миналата година действащият генерален директор на Международната агенция за атомна енергия Корнел Феруца категорично заяви, че изменението на климата е едно от най-големите предизвикателства днес, a целта за намаляване на емисиите на парникови газове ще бъде трудно постижима без значително увеличение на ядрените мощности.

В последното издание на Световния доклад за ядрена ефективност генералният директор на Световната ядрена асоциация Агнета Райзинг също посочи, че международните общности трябва да бъдат много по-ангажирани към ядрените мощности, ако искат да постигнат "хармоничните" си цели.

Данните на асоциацията показват, че ядрените електроцентрали продължават да се развиват с висок стандарт и силен растеж - повече от 20 нови реактора ще бъдат построени и пуснат в експлоатация преди края на 2020 година. Изчисления обаче сочат, че това няма да бъде достатъчно, предвид факта, че икономики като Германия планират буквално да закрият сектора.

Защо светът има нужда от повече ядрени мощности?

Защо светът има нужда от повече ядрени мощности?

Над 20 нови ядрени реактора трябва да бъдат пуснати преди 2020 година

В рамките на миналата година глaвният изпълнитeлeн диpeĸтop нa Vоlkѕwаgеn Xъpбъpт Дaйc критикува този план на Германия. Тогава авторите на Bloomberg казаха, че се изисква кураж Дайс и Volkswagen да напътстват правителството на страната в областта на околната среда, след като автомобилният производител участва в мегаскалндала с вредните емисии от дизеловите двигатели. Дай обаче обвини планът на държавата, коментирайки, че ядрените централи трябва да работят по-дълго, поне до закриването на всички такива на твърдо гориво.

За това предупредиха и от Международната агенция за енергетика - затварянето на ядрените централи от климатична гледна точка е изключително вредно. Ако развитите икономики продължат да обръщат гръб на ядрената енергетика и да запълват оставената пропаст с изкопаеми горива, те рискуват милиарди тонове допълнителни емисии въглероден диоксид.

Защо Германия греши за ядрената енергетика?

Защо Германия греши за ядрената енергетика?

Директорът на Volkswagen разкритикува управляващите заради решението страната да разчита по-дълго на въглища, отколкото на АЕЦ

Какво друго?

Ядрените мощности не само допринасят за развитието на други индустрии. Самата европейска ядрена индустрия допринася значително за икономиката на ЕС. Това е стратегически сектор, при който служителите имат високо ниво на експертиза - според скорошен доклад на Deloitte 47% работни места в сектора са висококвалифицирани. Това пряко рефлектира положително върху европейското, националното и местното икономическо и социално развитие, предвид вече развития производствен капацитет в ЕС.

Веригата на ядрената индустрия е много обширна - става въпрос за поддържане на голяма общност от експерти в различни области на високо ниво. Европейската ядрена индустрия осигурява не само електричество, но и медицински изотопи. Има и други приложения за промишлеността и селското стопанство.

В момента европейската ядрена индустрия поддържа около 1 милион работни места в ЕС и генерира около 450 милиарда евро БВП.

Ходовете пред ЕС не са много и рано или късно вземащите решения на високо ниво ще разберат, че Зелена Европа без ядрена енергетика засега изглежда като химера. Поне не и преди да се постигне значителен напредък при извеждането на централите на твърдо гориво от експлоатация. Трябва да се има и предвид, че спирането на ядрена централа няма нищо общо със спирането например на ТЕЦ. Става въпрос за процедури, които отнемат години и понякога това може да бъде необратимо.

Защо Русия може да спечели от новата Европейска зелена сделка?

Защо Русия може да спечели от новата Европейска зелена сделка?

Тя открива възможности за руските интереси в Централна и Източна Европа