Последните години бележат период на невиждано интегриране на възобновяемите източници на енергия в енергийния микс на почти всички държави по света. Всичко това идва в отговор на климатичните промени и другите, произтичащи от тях проблеми и предизвикателства пред човечеството и глобалната икономика.

И изглежда, че една от най-важните възрастови групи - младежите - донякъде разбират това. Те знаят, че възобновяемите източници на енергия са бъдещето и възприемат повече от положително енергийния преход към зелена и въглеродно неутрална енергетика.

В тази нисковъглеродна картина обаче безспорно се намесва и един друг източник на електроенергия - ядрената енергетика.

Защо климатът се нуждае от ядрената енергетика?

Защо климатът се нуждае от ядрената енергетика?

Ако всички атомни централи в САЩ бъдат затворени, въглеродните емисии ще се увеличат с еквивалента на 47 милиона допълнителни автомобили на пътя

Вчера money.bg разказа на читателите си за гледната точка на мнозина експерти в ядрената индустрия. Според тях постигането на зелените цели не само в европейски, а и в световен мащаб е невъзможно, без използването на ядрени мощности, които произвеждат абсолютно чиста, природосъобразна и бюджетна енергия.

Въпреки тези си безспорни плюсове, дебатът за бъдещето на ядрената енергетика днес е изключително актуален, а най-големите и реални притеснения са свързани с възникването на аварии и съхранението на вече използваното гориво, което е силно радиоактивно. Без да навлизаме в този дебат, ново проучване на британския Институт на механичните инженери (IMechE) показва притеснителни данни за възприятието на ядрената енергетика във Великобритания.

Според данните от изследването едва 26% от хората на възраст между 18 и 24 години на Острова знаят, че ядрената енергия е нисковъглероден източник на електроенергия. Запитани обаче за възобновяемите източници на енергия, 76% от същите респонденти в проучването посочват климатичните плюсове от ВЕИ.

С покачването на възрастта, това разбиране за електроенергията от АЕЦ-и намалява. В групата между 35 и 44 години 47% от анкетираните посочват, че ядрената енергетика не отделя вредни емисии. Във възрастовата група 65-74 години се наблюдава и най-висок процент на разбиране - 61%.

Сондажът отразява и общественото мнение за ядрената индустрия. Най-голяма обществена подкрепа се наблюдава в Шотландия, където 49% от анкетираните се обявяват за ядрените мощности, въпреки противопоставянето на Шотландската национална партия за изграждането на нови електроцентрали.

ЕС не може да постигне климатичните и индустриалните си цели без ядрена енергетика

ЕС не може да постигне климатичните и индустриалните си цели без ядрена енергетика

Не и преди да се постигне значителен напредък при извеждането на централите на твърдо гориво

По думите на главния изпълнителен директор на института д-р Колин Браун анкетата ясно отбелязва, че потенциалът на нисковъглеродните източници на електроенергия не е ефективно комуникиран сред обществото.

Фактът, че ядрената енергетика е много по-малко разбрана от възобновяемите източници на енергия като въглеродно неутрална алтернатива на електроцентралите на твърдо гориво, е показателен за това, че действия като пълно изключване на ядрените мощности в някои страни донякъде е необосновано, поне не и преди да се извадят от експлоатация всички централи на въглища.

Rolls-Royce ще разработи и инсталира мини ядрен реактор до 2029 година

Rolls-Royce ще разработи и инсталира мини ядрен реактор до 2029 година

Какво мислят анализаторите за това?