В четвъртък германското правителство прие проект на федерален бюджет за периода от 2020  до 2023 година . Очаква се, разходите на бюджета през 2019 г. да нараснат с 2,4% в сравнение с предходната година и да възлиза на 356,4 милиарда евро. През 2020 г. се очаква растежът да бъде 1% в сравнение с 2019 г. - до 359,9 млрд. евро.

През следващите три години (2021 - 2023 г.) се очакват съответно разходи в размер на 366,2 милиарда евро, 372,4 милиарда евро и 375,7 милиарда евро, съобщава DW.

По-специално Берлин планира да инвестира повече в социалното осигуряване и да увеличи доходите, оставащи след плащането на всички данъци и такси. По този начин надбавките за деца от юли 2019 г. се увеличават с 10 евро - до 204 евро за първото и второто дете, а от януари 2021 г. - с още 15 евро.

Също така се предвижда премахване на приноса за солидарността към новите федерални провинции (Solidaritatszuschlag) за около 90% от данъкоплатците. Разпределя през следващите 4 години повече от 100 милиарда евро за образование и наука.

Германското правителство също обявява "рекордни инвестиции в иновационни възможности и модернизация на страната". По-специално, до 2023 г. за тези цели ще бъдат отпуснати около 40 милиарда евро годишно, т.е. общо около 30% повече, отколкото по времето на предишното правителство. Средствата ще бъдат инвестирани предимно в инфраструктура, подобряване на качеството на образованието и иновативни изследвания. По-специално, за преминаването на училищата към дигаталните технологии е планирано 5 милиарда евро.

Берлин също увеличава финансовата подкрепа за развиващите се страни и разходите за отбрана, които през 2020 г. ще се увеличат с 6 млрд. евро в сравнение с действителните разходи през 2018 година.

В същото време се очаква през 2019-2023 г. Германия да няма нови дългове. Страната има рекордно ниво на заетост, силно вътрешно търсене, икономическата ситуация остава добра, въпреки че наскоро икономиката се забави малко, отбелязва Министерството на финансите на Федерална република Германия.