Западните Балкани са се превърнали в един от регионите, в които Русия се опитва да засили присъствието си през последното десетилетие, пишат от Центъра за изследване на демокрацията. Подготвена е оценка на руското икономическо влияние в четири държави от региона: Сърбия, Черна гора, Македония и Босна и Херцеговина.

Резултатите показват, че размерът на руския икономически отпечатък в региона се запазва относително стабилен през последното десетилетие, с изключение на Черна горa, където той се свива чувствително.

През 2015 г. делът на приходите на притежаваните или косвено контролирани от Русия компании от целия оборот варира значително в зависимост от държавата - от незначителните 1.5% в Македония до 13% в Сърбия. Руското икономическо присъствие в Западните Балкани е концентрирано в малък на брой стратегически бизнес сектори като енергетика, банкиране, металургия и неджижимо имущество.

"Тъй като и четирите икономики са относително малки и зависими от вноса на енергийни ресурси, увеличението на руския капитал в региона се е превърнало в източник на уязвимост, който се използва за натиск върху правителставата при взиманато на стратегически решения в сферата на сигурността и външната политика", смятат от Центъра за изследване на демокрацията.

Те посочват още, че "съществуването на местни олигархични мрежи свързани с руски предприятия в енергийния сектор, е един от най-видимите белези за необяснимото генериране на богатство, което се използва за други инвестиции като например в недвижимо имущество и финансови активи". По този начин, тези мрежи постигат по-голямо влияние върху правителствата, което в комбинация с управленските дефицити може да доведе до завладяване на държавата, коментират още от ЦИД.