Европа трябва да се подготви за следващата криза. Този път за страните членки тя ще бъде структурна и ако вече виждаме, че не сме конкурентоспособни, трябва да действаме незабавно, за да я предотвратим. Това коментира президентът на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) Вернер Хойер на събитие в Люксембург.

"Най-доброто, което можем да направим, е да работим в посока развитие и високи технологии", посочи той и допълни: "От ден на ден Европа изостава що се отнася до развитието на технологиите."

По думите му, с нарастващия риск от навлизането в нова криза, Европейският съюз трябва да погледне към съседите си и конкретно да обърне внимание на държавите от Балканите, които не са част от ЕС. "Те трябва да ни виждат като партньор, а не като един съюз, който стои в далечината", смята ръководителят на ЕИБ.

Като друг проблем за решаване, който стои пред Европа, Хойер очерта състоянието на инфраструктурата и изоставането на инвестициите. "Състоянието на инфраструктурата е ужасно. И тук говорим за всички части на ЕС и в частност в Германия", каза той.

"Все още има значително изоставане на инвестициите. Инвестиционната активност никога не се възстанови след кризата. Все още резултатите са далеч от тези през 2008 година. Основна причина за това е липсата на доверие", посочи още Хойер.

"Едва 1,5% от БВП на ЕС за последните 15 години са насочени в инвестиции. Това е по-малко, отколкото отделят САЩ и Китай, например", допълни той.

По думите на президента на ЕИБ, ново предизвикателство за банката и за ЕС като цяло са климатичните промени.

"Важно за нас е не просто да намерим привлекателни проекти, но и такива, които ще спомогнат за трансформацията на най-засегнатите региони", допълни той.