Всички големи китайски предприятия, принадлежащи на правителството, ще бъдат пререгистрирани като компании с ограничена отговорност или акционерни дружества до края на годината. Това е в рамките на усилията на Пекин да повиши ефективността от тяхната работа, съобщава Reuters.

Около 90% от държавните предприятия в Китай вече завършиха процеса на смяната на тяхната организационно- правна форма, което подобри структурата на управлението им, подчертават от правителството.

От Министерския съвет на Китай не уточняват, ще има ли право частният капитал да инвестира в реформираните държавни компании. Както и нещо не се казва за тяхното излизане на борсата, уточнява агенцията.

Благодарения на тези реформи правителството в Пекин се надява ада възроди големия държавен сектор в китайската икономика. И да създаде по-големи и силни конгломерати, способни да се конкурират на световната арена. Реформите предвиждат, между другото, да се закрият най-неконкурентоспособните компании.Предвижда се да бъде модернизирана структурата на собствеността на някои крупни държавни компании

Но заедно с това, се бъдат предприети усилия за укрепване ролята на китайската комунистическа партия в ръководството на големите държавни предприятия. Както и да се предотвратят загуби на държавни активи в процеса на преструктурирането, заявяват от правителството.

Засилването на партийното ръководство в предприятията ще помогне да се защитят законните права на работниците и да се осигури стабилност на корпоративните реформи. За целта особено внимание ще се обърне върху формирането на съветите на директорите и на подобряване на управленските практики.

Заедно с това, размерът на заплащането на ръководителите ще бъде обвързано с производителността и печалбата на компаниите.

Комитетът по контрол и управление на държавната собственост на Китай заяви, че трябва да се избягват "грешни" понятия от типа "приватизация" и " денационализация".

Управляваните от централното правителство държавни компании, съгласно информацията на Комитета, ще бъдат раздени на три типа - промишлени групи, инвестиционни фирми и операционни компании.

Към настоящия момент централното правителство в Пекин владее и управлява 101 големи предприятия във всички сектори на икономиката.