Международният валутен фонд предупреди Украйна, че страната може да се лиши от международна финансова подкрепа. Това може да се случи, ако не се приеме бюджет и данъчна  реформа,отговарящи на условията на програмата з а сътрудничество с ключовите кредитори.

"Утвърждаване на бюджет, който се отклонява от програмните цели за 2016 г. и в средносрочна перспектива, ще прекрати програмата и неизбежно ще наруши, свързаното с нея международно финансиране”, се казва в заявлението на първия зам.- директор на Фонда, Дейвид Липтон, цитиран от Reuters.

Той изрази безпокойството си от вчерашните дискусии в украинския парламент. Те показаха, че подготвените от правителството проекти, съгласувани с МВФ, фактически са били отхвърлени.

"Приемане на бюджет в съответствие програмните цели за понижаване на дефицита до 3,7 процента от БВП е ключово условие за завършване на втория преглед на програмата за финансова подкрепа”, напомни Липтон.

От приемането на бюджета зависи отпускането на третия транш в размер $1,7 милиарда в рамките на 4-годишната програма на сътрудничество с МВФ на обща сума $17,5 милиарда. От решението на Фонда зависи и реакцията на другите кредитори, които са обещали още $2,3 милиарда.

Също така е важно, според Липтон, бюджетът да подкрепя структурните реформи, да намали данъчните изключения и да увеличи данъчната база, да оптимизира държавните разходи.

Правителството в Киев разчиташе да получи тези пари още до края на годината. Но отпускането на транша е отложено заради забавянето на работата по данъчната реформа, която предизвиква спорове между кабинета и управляващата парламентарна коалиция.