САЩ разясни, че санкциите, наложени на Русия заради инвазията й в Украйна, не пречат на хуманитарната помощ и на износа на селскостопански и медицински продукти, както и на друга подкрепа, съобщи Ройтерс.

Министерството на финансите на САЩ посочи в информационен лист, че американците могат да участват в транзакции, свързани с износ на селскостопански и медицински продукти, в работата на неправителствени организации, в помощ, свързана с КОВИД-19 и хуманитарна помощ, както и в телекомуникационни и интернет услуги.

Министерството на финансите разреши и транзакции, необходими за определени дейности, включително за хуманитарни проекти в Русия и Украйна, от страна на неправителствени организации, въпреки санкциите на САЩ спрямо Русия.

Световната програма по прехраната на ООН вече предупреди, че конфликтът в Украйна ще има глобално въздействие върху продоволствената сигурност, тъй като регионът около Черно море е един от най-важните в света за производство на зърно.