Поемането на Министерството на финансите от Людмила Петкова дава надежда за връщане към добрите традиции на министерството - най-вече за водене на консервативна фискална политика. Самото й назначение вече е част от една загърбена в последно време традиция финансовите министри или поне техните заместници да са доказани професионалисти в областта на държавните финанси, а най-добре да са кадри на самото финансово министерство.

Людмила Петкова, както и много нейни предшественици като Росица Велкова, Кирил Ананиев, Владислав Горанов, Пламен Орешарски, е професионалист, който е изградил цялата си кариера в министерството на финансите.

Тя е магистър e по икономика и управление на търговията от Университета за национално и световно стопанство в София. Притежава специализации по Международни счетоводни стандарти от Института за следдипломна квалификация към УНСС и по Европейско право и административни практики от Нов български университет.

Снимка 496849

Източник: БГНЕС

Петкова има 30 години професионален опит в областта на счетоводството, данъчния контрол, данъчната политика и управлението на публичните финанси. В продължение на 15 години работи в Националната агенция за приходите, като заема различни експертни и управленски длъжности, включително заместник-директор и директор на ТД "Големи данъкоплатци и осигурители" и "Средни данъкоплатци и осигурители" - София.

Недостатъците при публичните финанси в България - констатациите на Световната банка

Недостатъците при публичните финанси в България - констатациите на Световната банка

Ако не се вземат бързи мерки, в дългосрочен план потенциалът за икономически растеж на България ще бъде силно ограничен

От април 2010 г. е директор на дирекция "Данъчна политика" в Министерството на финансите. През 2013 - 2014 г., септември - декември 2021 г. и август 2022 - юни 2023 заема поста заместник-министър на финансите с ресор бюджет, данъци, Националната агенция за приходите, Агенция "Митници" и Дирекция "Данъчна политика" в МФ.

Два пъти е член на Надзорния съвет на НЗОК, а в периода 2013 - 2014 г. е и негов председател. Притежава дългогодишен международен опит, свързан с дейността на работните групи и комитети към Европейската комисия, Съвета на ЕС и Комитета по фискални въпроси на ОИСР.

По време на Българското председателство на Съвета на ЕС (януари-юни 2018 г.) е председател на Работната група на високо ниво (Данъчно облагане) и на работна група "Данъчни въпроси" към Съвета на ЕС.

През юли 2017 - юни 2018 г. е заместник-председател, а от 2019 до 2023 г. в продължение на два мандата е председател на Групата "Кодекс за поведение"(Данъчно облагане на предприятията) към Съвета на ЕС. От 2017 г. до момента е генерален член на Изпълнителното бюро на Работна група "Данъчна политика и данъчна статистика" към Комитета по фискални въпроси на ОИСР. Член е и на Приобщаващата рамка по Плана BEPS (Свиване на данъчната основа и прехвърлянето на печалби) и на Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели към ОИСР.

Разбира се като служебен финансов министър на сегашното правителство основният приоритет на Петкова ще бъде финансовото обезпечаване на изборите, за които пари безспорно вече са заделени. Другият нов ангажимент ще бъде финансирането на великденските пенсионерски добавки от по 75 лева, за които пари няма как да не се намерят.

Що се отнася до усилията за влизане в Еврозоната, Петкова няма какво толкова ново да направи, освен да продължи контрола за техническата подготовка на това мероприятие. Също така тя може да задържи някой не належащи бюджетни разходи с цел потискане на инфлацията.

Декларираното от Петкова продължаване на усилията за създаването на единна приходна агенция чрез сливане на агенция Митници с НАП е доста пожелателно заявление както конкретни последствия от него трудно може да се очакват.

Едно от предизвикателствата, които могат косвено да засегнат и усилията за влизане в Еврозоната е евентуалното рефинансиране на падежиращата през юли емисия вътрешни държавни ценни книжа с номинал 380 млн. лева. А сериозните изпитания ще дойдат ако следващото народно събрание не може да излъчи редовно правителство.

Тогава Министерството на финансите ще трябва в служебен порядък да представи рамката за бюджета през 2025-а и да се подготви за рефинансирането на падежиращата в началото на септември емисия държавни еврооблигации с номинал 1 493 млн. евро. Но стигне ли се до такава ситуация ще е въпрос кой ще е финансовия министър носещ товара на тези предизвикателства. Дали ще продължи да е Петкова или ще е някой друг?

Лихвите, сметките в банка и цените след приемането на еврото: Как ще протече влизането ни в еврозоната?

Лихвите, сметките в банка и цените след приемането на еврото: Как ще протече влизането ни в еврозоната?

Готов е проектът на Закон за въвеждане на еврото в България