Министерството на финансите публикува за обществено обсъждане проекта на Закон за въвеждане на еврото в Република България.

Сметки и лихви

Според документа на датата на въвеждане на еврото кредитните институции и другите доставчици на платежни услуги еднократно ще превалутират всички левови салда по сметки на своите клиенти в евро, без такси и комисиони за клиента и при запазване на условията по съответните договори, валидни преди превалутирането.

Предвидено е новият лихвен процент по договори за кредит с променлив лихвен процент да не може да е по-висок от размера на лихвения процент по тях преди датата на въвеждане на еврото. При договор за кредит с фиксиран лихвен процент към датата на въвеждане на еврото лихвеният процент ще остане такъв, какъвто е бил договорен преди датата на въвеждане на еврото.

Още от деня на въвеждане на еврото титулярите на сметки ще могат да теглят от тях само евро, независимо дали тегленето ще става чрез АТМ/ПОС устройство или в офиса на банка, платежна институция и други. От датата на въвеждане на еврото се предвижда изплащането на възнагражденията, обезщетенията, паричните и социалните помощи, както и пенсиите да се извършва в евро.

Плюсове и минуси на еврозона: Кой е единственият сигурен бонус от единната валута за България?

Плюсове и минуси на еврозона: Кой е единственият сигурен бонус от единната валута за България?

Ето какво споделиха по време на участието си в подкаста Money.bg Лични финанси икономистите Георги Ангелов от ИПИ и Георги Вулджев от ЕКИП

В проекта на закон е разписано, че Българската народна банка от деня на въвеждане на еврото обменя безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс. Според проекта през първите 6 месеца след въвеждането на еврото банкноти и монети ще могат да се обменят безплатно от левове в евро и в кредитните институции (банките), както и в някои клонове на "Български пощи" ЕАД.

При договорите за паричен влог след превалутиране, ще се запазят условията по тези договори, валидни преди това, като към датата на въвеждане на еврото размерът на лихвения процент по влога не може да е по-нисък от размера на лихвения процент, валиден преди тази дата.

Цените - в лева и евро

Цените на стоките и услугите ще се обозначават едновременно в левове и евро от първия месец след Решението на Съвета за приемането на еврото до 12 месеца след датата на въвеждане на еврото в България.

Законопроектът предлага двете цени да се изписват ясно, четливо, недвусмислено и лесно разбираемо, с еднакъв размер на шрифта, по начин, който не въвежда потребителите в заблуждение. Те трябва да са поставени заедно, като ще са придружени с отличителен знак или съкращение, позволяващи лесното им разпознаване. Крайната сума, която се заплаща от потребителя, също трябва да бъде представена и в двете валути в издавания фискален бон.

Автомобил на лизинг и еврозоната: Част от договорите ще се променят

Автомобил на лизинг и еврозоната: Част от договорите ще се променят

Какво стои зад 25% ръст при договорите за лизинг на коли за година?

В продължение на един месец от фактическото влизане на България в еврозоната ще има период на двойно обращение на лева и еврото, в който хората ще могат да се разплащат и в двете валути. По време на този период търговците ще са задължени да връщат ресто в евро, освен ако нямат достатъчна моментна наличност. След изтичането на този период левът ще престане да бъде законно платежно средство.

Крайният срок за получаване на становища по законопроекта е 24 април 2024 година.