Депутатите от Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание приеха на второ четене продължаване на измененията на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. - т.нар. удължителен закон.

Вносител е Министерски съвет, като удължителният закон за бюджета ще действа до 31 юли. Припомняме, че финансовият министър Асен Василев обеща нов държавен бюджет до края на юли месец с 3% дефицит.

Предложеният законопроект ще осигури стабилност и възможност за финансиране на системите и осъществяване на техните държавни и обществени функции до приемане на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г. По този начин се осигурява възможност за извършването на разходи и предоставянето на трансфери на първостепенните разпоредители с бюджет, при условията на неприети бюджетни закони за 2023 г. и при отчитане на влезли в сила актове на Народното събрание, на Министерския съвет и други нормативни административни актове, които предвиждат допълнителни или намалени бюджетни средства.

Депутатите се захванаха с удължителния закон на бюджета

Депутатите се захванаха с удължителния закон на бюджета

Промените гарантират заплащане на дейности, свързани с помощи и обезщетения и други социални разходи

Промените гарантират заплащане на дейности, свързани с помощи и обезщетения, други разходи, свързани със сигурността, живота и здравето на хората. Осигурява се възможност да се дофинансират инвестициите, включени в Националния план за възстановяване и устойчивост в резултат на инфлационните процеси, които доведоха до увеличаване на прогнозните стойности на изпълнението, оценени при одобрението на Плана на цени преди и до 2021 година. Осигуряването на допълнителен национален ресурс, необходим за изпълнението на капиталовите инвестиции, ще подпомогне изпълнението на дейностите - етапи и цели от исканията за плащане, които предстои да се заявят към ЕК до 2026 година.

Председателят на Комисията по бюджет и финанси и депутат от ДПС Петър Чобанов заяви, че най-вероятно удължителният закон на бюджета ще влезе в пленарна зала на 15 юни, четвъртък.

Средствата от Сребърния фонд остават непокътнати

Средствата от Сребърния фонд остават непокътнати

Няма да бъдат използвани за текущи нужди