Европейската комисия публикува третата покана за представяне на предложения за широкомащабни проекти по линия на фонда за иновации на ЕС, съобщиха от Брюксел. С бюджет, който е удвоен до €3 милиарда, ще се финасират широкомащабни проекти за внедряване на промишлени решения за декарбонизация на Европа.

Целта е прекратяване на зависимостта на ЕС от руските изкопаеми горива

Ще се финансират следните проекти,:

- Обща декарбонизация (бюджет: €1 милиард) — за иновативни проекти в областта на енергията от възобновяеми източници, енергоемките отрасли, съхранението на енергия или улавянето, използването и съхранението на въглерод, както и продукти, заместващи въглеродно интензивните транспортни горива (по-специално нисковъглеродни транспортни горива, включително за морския и въздушния транспорт);

- Иновативна електрификация в промишлеността и производството на водород (бюджет: €1 милиард) — за иновативни проекти в областта на методите за електрификация, които да заменят използването на изкопаеми горива в промишлеността, както и за производството на водород от възобновяеми източници или навлизането на водород в промишлеността;

- Производство на чисти технологии (бюджет: €0,7 милиарда) — за иновативни проекти за производство на компоненти и цялостно оборудване за електролизьори и горивни елементи, енергия от възобновяеми източници, акумулиране на енергия и термопомпи;

- Средно големи пилотни проекти (бюджет: €0,3 милиарда) — за високоиновативни проекти в решаващи или революционни технологии за дълбока декарбонизация във всички сектори, приемливи за фонда. Проектите следва да докажат иновацията в оперативна среда, но няма да се очаква те да са достигнали фаза на широкомащабна техническа демонстрация или търговско производство.

Вносът на руски газ в Гърция леко намаля, но стойността му се увеличи 4 пъти

Вносът на руски газ в Гърция леко намаля, но стойността му се увеличи 4 пъти

Вносът от Русия като цяло се е удвоил

Проектите ще бъдат оценявани от независими оценители въз основа на тяхното равнище на иновация, техния потенциал за избягване на емисии на парникови газове, уточняват от Европейската комисия. Освен това ще се следи за тяхната експлоатационна, финансова и техническа зрелост, както и за потенциала им за увеличаване на мащаба и разходната им ефективност.

Поканата е отворена за проекти, изпълнявани в държавите — членки на ЕС, Исландия и Норвегия до 16 март 2023 година

Проекти, които не са достигнали необходимата степен на зрелост за получаване на безвъзмездни средства, могат да се възползват от помощ за разработване, предоставяна от Европейската инвестиционна банка.

Проектите могат да кандидатстват чрез портала на ЕС за финансиране и възлагане на обществени поръчки, на който е публикувана информация за процедурата като цяло. Кандидатите ще бъдат информирани за резултатите от оценката през второто тримесечие на 2023 година.

Нидерландия върна отнетия лиценз на "Турски поток", единствения "сигурен" газопровод с руски газ за Европа

Нидерландия върна отнетия лиценз на "Турски поток", единствения "сигурен" газопровод с руски газ за Европа

Това стана със съдействието на Унгария