17 нови жилищни сгради с панелна конструкция са били въведени в експлоатация през 2023 г. у нас, показват данните на НСИ. Масовата технология от времената на социализма днес е отговорна за едва 0,3% от новото строителство, но очевидно не е и напълно зад нас.

Сред новите панелни блокове има:

  • 2 в Плевен;
  • 1 във Велико Търново;
  • 1 в Русе;
  • 2 в Шумен;
  • 1 в Стара Загора;
  • 5 в София;
  • 2 в Кърджали;
  • 2 в Пазарджик;
  • 1 в Пловдив.

В сравнение с предходната година новите панелни блокове са с два по-малко, а в сравнение с предкризисната 2019 г. намалението е със 7 сгради.

Строителството в ЕС се свива. Каква е ситуацията в България?

Строителството в ЕС се свива. Каква е ситуацията в България?

София вече не е българският град с най-горям ръст на нови сгради

Общо през 2023 г. в експлоатация са влезли 5419 нови сгради с 22 649 жилища и обща полезна площ от 2 240 695 квадратни метра. И по трите величини виждаме повишение спрямо 2022 г. и почти двоен скок спрямо 2019 г.

Дву- и тристайните апартаменти са най-предпочитани, а след това идват жилищата с над 4 стаи. Предпочитана е стоманобетонната конструкция, следвана от тухлата.