Въпреки предизвиканото от коронавируса влошаване на икономическата ситуация в страната, през четвъртото тримесечие на 2020 г. цените на жилищата се повишили с 5,4% на годишна база, като средно за годината беше отчетен растеж от 4,6%. За сравнение през 2019 г. ръстът на цените е бил 6 на сто.

Нарастване на цените на жилищата през четвъртото тримесечие на 2020 г. беше отчетено във всички големи градове. По-значително поскъпване обаче се наблюдаваше при съществуващите спрямо новите жилища. Това посочва БНБ в новото издание на "Икономически преглед".

През четвъртото тримесечие на 2020 г. цените на жилищата общо за страната бяха с 8,2% по-ниски спрямо отчетените максимални стойности през третото тримесечие на 2008 г. С оглед на продължаващото нарастване на цените и през 2021 година можем да предположим, че пазарът е близко до достигането на пика от 2008-а. Според оценките през четвъртото тримесечие на 2020 г. се запазва слабо положително отклонение на текущите цени на жилищата в България от дългосрочното им ниво, което се определя от фундаментални фактори, като доходите, лихвените проценти по жилищни кредити.

Фактори, които подкрепиха търсенето на жилищата са растежът на кредитната активност, на фона на по-ниските лихви, както и натрупани спестявания и липсата на достатъчно алтернативи за тяхното инвестиране.

В кои софийски квартали цените на жилищата скочиха най-много в рамките на година?

В кои софийски квартали цените на жилищата скочиха най-много в рамките на година?

Най-търсените имоти на пазара в София са тристайните апартаменти

През четвъртото тримесечие на 2020 г. съотношението "цена- наем на жилищата също остана на ниво, което е по- високо от дългосрочно определената стойност.

Очакванията са през второто и третото тримесечие на 2021 г. цените ще продължат да нарастват на годишна база. "Това ще се определя от засиленото търсене на жилища в съответствие с подобряването на склонността на домакинствата за тяхната покупка според проведеното от НСИ Наблюдение на потребителите през януари 2021 г.", се казва в доклада.

Брокери отчичат паническо купуване на имоти на фона на растящите цени на жилищата по света

Брокери отчичат паническо купуване на имоти на фона на растящите цени на жилищата по света

Лихвите по кредитите остават на ниски нива, чуждестранните инвеститори ще дадат още по-голям тласък на имотните пазарите

По отношение на инфлацията, очаква се тя да се ускори през второто и третото тримесечие на 2021 г. спрямо края на 2020 г. главно поради очакваното нарастване на международните цени на петрола и храните в евро.