Две български компании притежават и управляват земеделска земя с обща площ 500 хиляди декара. Ако тя бъде взета заедно, това би създало парцел с размер приблизително колкото е половината от Софийското поле или малко над 1 милион декара.

Това показват изчисления на "24 часа" на база на данни, изнесени от регионалния министър Петя Аврамова в отговор на депутатски въпрос, свързан с напредъка по изработване на кадастъра.

От него не става ясно кои са фирмите, които са собственици на най-големите земеделски терени в страната. Данните обаче показват, че въпросните парцели с площ над 200 хиляди декара всяка, се управляват от юридически лица. Също така има две физически лица, които са собственици на терени с площ между 100 и 200 хиляди декара.

Според данните в кадастъра 29 физически и 53 юридически лица, включително еднолични търговци, имат между 10 000 и 20 000 декара земеделска земя. Собственици на до 30 хиляди декара земя са 8 физически и 20 юридически лица. 

Между 30 хиляди декара и 50 хиляди декара земеделска земя притежават 5 физически и 6 юридически лица. 12 юридически лица са собственици на земеделска земя с площ от 50 хиляди до 100 хиляди декара.

Данните показват още, че няма физически или юридически лица, които да притежават над 500 хиляди декара земеделска земя.