Обемът на инвестиционните сделки с недвижими имоти в Русия за 9-те месеца на 2023 г. (а много вероятно и за цялата година) достигна абсолютния максимум за цялата история на наблюдение на показателя (от 2001 година).

Най-големите инвестиции за периода са направени в сегмента за търговски имоти, където бяха "затворени" редица сделки с "трофейни" активи от чуждестранни продавачи.

Това пише "Известия", на основата на информацията от анализаторите от IBC Real Estate.

"Общият обем на инвестициите в недвижими имоти само за третото тримесечие на 2023 г. достигна 239 милиарда рубли, което е абсолютният максимум сред всички тримесечни стойности в цялата история на наблюденията", казват от компанията.

Експертите отбелязват, че общият обем на инвестициите в имоти за деветте месеца на 2023 г. възлиза на 610 милиарда рубли - и не само надвишава повече от два пъти показателя за същия период на миналата година, но и надхвърля с 23% общата сума на инвестицииите в имоти за 2022 г., която доскоро се смяташе за рекордна.

От компанията IBC Real Estate подчертават, че най-големият дял (46%) от сделките, сключени през януари-септември 2023 г., се пада на сегмента на търговските имоти.

В абсолютно изражение показателят достигна 280 милиарда рубли, което е шест пъти повече от годишната стойност за 2022 година.

"Ръстът на инвестициите в имоти, на първо място, беше осигурен от приключването на редица сделки с "трофейни" активи в имоти от чуждестранни продавачи, включително 14 търговски центъра МЕГА, търговски център "Метрополис", седем търговски центъра Park House и др.", казват анализаторите.

По тяхна информация, 25% от инвестициите в сектора за 9-те месеца са в жилищния сегмент.

Сегментът на офис имотите представлява 16% дял от общите инвестиции. А покупката на бизнес центрове се превърна в една от ключовите тенденции през тази година.

"Според експертите, към края на годината, с очакваното увеличение на основната лихва в Русия и на фона на намаляване на предлагането на големи качествени активи, динамиката на инвестициите в имоти като цяло ще започне да се забавя.

Общо обаче за цялата 2023 г. обемът на инвестициите в недвижими имоти в Русия може да достигне 700 милиарда рубли, което ще бъде исторически максимум", отбелязва Микаел Казарян, член на Борда на директорите и ръководител на отдела за "Капиталови пазари и инвестиции" на IBC Real Estate.

Инвестициите в търговски имоти в Русия достигнаха исторически рекорд

Инвестициите в търговски имоти в Русия достигнаха исторически рекорд

Причините за това