Основният пазар на инвеститорите в българската икономика остава този на недвижимите имоти, а не фондовата борса, където вече има ефект от случващото се по света. Това заяви Георги Стоев от "Индъстри Уоч" пред Дарик.

Неговата прогноза е, че сегментът на ваканционните имоти е този, върху който най-вече ще се отрази ефектът от финансовата криза.

По думите на Стоев, масовият спестител в България разчита на жилището си като инвестиция номер едно и инвестиция номер две са депозитите в банките.

Оттук е въпросът какво ще стане с пазара на имоти и какво ще стане със стабилността на банковата система в България, каза Стоев.

„Пазарът на ваканционни имоти винаги е бил и ще остане рисков. В момент на ликвидна криза първите проекти, които ще бъдат блокирани или ликвидирани, ще бъдат именно пазарите на „втори домове, както се казва", обясни анализаторът.
В големите градове жилищата остават все още надеждна, ликвидна и добра инвестиция, допълни Стоев.

„По отношение на банковата стабилност на този етап не виждаме някакви проблеми пред българските банки, тоест българските спестители, вложители в депозити не би трябвало да се притесняват, че нещо лошо ще се случи с техните пари", каза икономистът.

Припомняме, през септември 2008 г. съставният показател "бизнес климат в строителството" е с близо 5 пункта под равнището си от август, като понижението се дължи на изместване към по-умерени очаквания на стопанските ръководители за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Във връзка с това, е отчетено и понижаване на балансовия показател за строителната активност през следващите три месеца с 9.1 пункта. По мнение на ръководителите на строителни предприятия осигуреността на производството с поръчки през септември се е подобрила и броят на клиентите със закъснели плащания е намалял.

Дейността в отрасъла се затруднява предимно от конкуренцията в бранша, финансовите проблеми, недостигът на работна сила и несигурната икономическа среда.

През септември 63.1% от строителните предприемачи предвиждат продажните цени да останат без промяна през следващите три месеца, а 35.9% смятат да ги увеличат. Месец назад, очакващите увеличение на цените бяха 46.3%.