Наемите нива на първокласните локации в търговските центрове, на бул. "Витоша" и в търговски паркове не са се променили от началото на годината. Те са съответно 34 евро/кв.м./месец, 50 евро/кв.м./месец и 10 евро/кв.м./месец. Тези стойности се очаква да се запазят в следващите месеци. Това става ясно от доклад на Colliers за търговски площи в страната.

Търговските паркове

в страната се развиват прогресивно от няколко години, което доведе до достигане на 100% запълняемост на проектите в столицата през първото полугодие на 2022 г., според доклада на Colliers за търговски площи. Това е причината за някои от тях да се планира разширяване на площите. През разглеждания период общият обем площи в търговски паркове в столицата се задържа на 66,300 кв.м., което включва 3 парка. Един обект е на етап "в строеж" и няколко на етап "в проект".

Македонската КАМ Маркет откри най-много нови обекти у нас от началото на годината, по петите й е TМARKET

Верига супермаркети от Северна Македония разкри най-много обекти у нас от началото на годината

Силна експанзия на дискаунтърите

По отношение на модерните търговски центрове

в София предлагането се запазва на 390,660 кв.метра. Нивата на свободните площи регистрират незначителен ръст от 1% през първото тримесечие, който се запазва до края на полугодието и така те достигат почти 6 на сто. Стабилните позиции на търговските центрове, респективно ограничените свободни площи, водят до по-ниски темпове на усвояване. За първото полугодие са регистрирани 4,600 кв.м. - 50% спад спрямо второто полугодие на 2021 г. Това е и най-ниската стойност на усвоени наемни площи на полугодие за последните 5 години.

Build to Rent навлиза у нас като алтернатива на традиционната инвестиция в къщи и апартаменти

Нов вид имоти стават все по-популярни у нас, какво е различното при този вид строителство

Какви са средните продажни цени и наеми на средно висок и висок клас жилища

Свободните площи на бул. "Витоша"

нарастват от 10% на 12%, което се дължи в голяма степен на затварянето на обекти от сектора на заведенията.