В Софийска област се строят повече и по-големи жилища. Това е видно от последните данни на Националния статистически институт (НСИ) за издадените разрешителни за строеж и започнато строителство в Софийска област през четвъртото тримесечие на 2022 година.

През последните три месеца на годината са издадени разрешителни за строеж на 207 жилищни сгради с 269 жилища в тях и 47 157 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 67 други сгради с 15 930 кв. м РЗП.

България изпревари Сърбия по сделки с имоти, но София или Белград излиза начело (и при какви цени)

България изпревари Сърбия по сделки с имоти, но София или Белград излиза начело (и при какви цени)

В коя от двете столици апартамент е продаден за внушителните 2 601 888 евро?

В сравнение с година по-рано издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 21.8%, жилищата в тях намаляват със 7.9%, а разгънатата им застроена площ е със 17.2% по-голяма. Данните на НСИ сочат, че през четвъртото тримесечие на 2022 г. в Софийска област е започнал строежът на 98 жилищни сгради със 100 жилища в тях и с 19 266 кв. м разгъната застроена площ и на 25 други сгради с 3 179 кв. м РЗП.

Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 15.5% повече, докато разгънатата им застроена площ е с 69.1% по-малка.

Пазарът на имоти в София изпадна в рецесия

Пазарът на имоти в София изпадна в рецесия

Сделките през годината на практика са само надолу