Правителството на Острова прие закон, с който забранява новопостроени къщи да се отдават под наем. Това е в следствие на все по-често срещаните опити за измама в сектора, като най-често от наемателите се иска допълнително заплащане без основание.

Всички нови къщи ще бъдат обявени за свободна продажба на пазара, а тези, давани под наем ще бъдат сведени до нула. Това съобщи в четвъртък местната власт. "Трябва да признаем, че е наша отговорността да се справим с несправедливостта на пазара за наеми", заявява общинския секретар Джеймс Брокеншър.

"Ще приемем закон, с който да гарантираме, че в бъдеще всички нови къщи ще се продават свободно на пазара, като изключение ще се допуска само при наистина извънредни обстоятелства. Ние сме поели ангажимент да реформираме сектора", допълва още той.

Организация на потребителите предупреждава, че от години наемателите биват ощетявани. Още през 2017 година депутатът Питър Ботъмли признава, че има десетки хиляди наематели дори повече в Англия и Уелс, с които се злоупотребява.

Наемателите получават правото да живеят в конкретен имот за 99-125 години. Наемодателя обикновено начислява такси за ползването на терена, на който е построен имотът на наемодателя.

Освен това собствениците събират пари и за извършване на минимални промени в жилището. Много наематели твърдят, че са им искани пари, с които не са направени никакви или само козметични промени на дома като сменянето на звънец. В много случаи наемодателите са повишили наемите без да предупредят.

Собствениците на апартаменти, отдавани под наем, от своя страна се оплакват от административни такси и липса на прозрачност за разходите, които имат.

Министерството на жилищното строителство е заявило, че ще предприеме действия, за да спре произвола на притежателите на нови имоти. Те няма да могат да налагат това, което искат. Собствените на жилища трябва да осигурят на потенциалните наематели информацията, която искат, за да вземат решение дали да се нанесат в жилището.

Освен тези мерки, никъде не се споменава за промяна, която да засегне собствениците на вече съществуващи имоти. Няма и регулация за отдаването под наем на нови апартаменти.

Понастоящем има 2,9 милиона апартамента и 1,4 милиона къщи за отдаване под наем в Англия, като общо те формират 1/5 от английския жилищен фонд.