След влизането на България в Европейския съюз и основно през последното десетилетие цената на земеделската земя у нас расте стремглаво особено в трите северни региона. По-голямата активност там е логична, като се има предвид, че основно се отглеждат житни култури, а към този сегмент от земеделието е насочено голяма част от европейското финансиране в областта на земеделието.

За последните десет години средната цена на обработваемата земя спрямо извършените сделки расте с 240% за цялата страна, като основен принос за този скок имат Североизточният, Северен централен и Северозападният регион, където ръстът за периода 2010-2019 година е от съответно 283%, 276% и 271%. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Погледнато в стойностно изражение, ако през 2010 година у нас 1 декар земеделска земя се е продавал за средно 279 лева, то през миналата неговата стойност е нараснала до близо 950 лева. Най-драстично е увеличението в Североизточния регион, където през 2010 година декар е струвал около 365 лева, а през 2019 година стойността му е почти 1400 лева.

От областите там най-голямо поскъпване има в Шумен - от над 400% или от 186 лева преди десет години до 942 лева към миналата година. В област Варна цената на земеделската земя е нараснала с над 350% или от 237 лева до почти 1070 лева.

В Северен централен регион най-значително е покачването на средната цена в Силистра - с почти 400% или от 277 лева до 1382 лева. В тази област цената е и най-високата за целия регион.

В Северозападния регион ръстът на средната стойност на земеделската земя е най-голям във Враца и Видин - съответно от 361% и 356%. В стойностно изражение към края на 2019 година там декар струва съответно 1024 лева и 958 лева.

В трите южни региона цените са значително по-ниски, а поскъпването на земята не е толкова значително, колкото на север. Все пак Югоизточният регион изпреварва останалите два. Там между 2010 и 2019 година земеделската земя е поскъпнала с 270% от средно 230 лева до 852 лева за декар. Най-голямо увеличение на цената има в Сливен и Ямбол - със съответно 322% и 317%. Към 2019 година там декар струва средно 982 лева и 917 лева.

За Югозападния и Южен централен регион статистиката не е пълна и липсват данни за една или повече години. Като цяло обаче може да се каже, че при втория средната стойност е нараснала със 195% до близо 680 лева за декар. В Югозападния земеделската земя е поскъпнала със 71%, като там тя е най-евтина със средна цена от 518 лева за декар към 2019 година.