Агенция за приватизация даде разрешение на сопотските заводи "ВМЗ" да извърши продажба на седем свои имоти, съобщиха от АП.

За продажба са обявени базите "Осетеново" и "Чевира", както и сградата на ОДЗ "Сарая".

Ще бъде продадено и новото стрелбище на комбината, както и терена, върху който дружеството има изградена картинг писта.

"ВМЗ" получи разрешение да продаде своя супермаркет "Сарая", както и ЕСПУ "Ив. Вазов" в гр. Сопот.

Продажбите ще бъдат извършени след разрешение от Министъра на икономиката и енергетиката, в качеството му на орган, упражняващ правата на държавата в капитала на дружеството.

Обявата за разгласяване условията на търга за продажба на активите ще бъде публикувана във в-к "24 часа" и в-к "Пари.