Данните на Cushman & Wakefield показват, че в глобален план 2018 г. е била рекордна като обем инвестиции в бизнес имоти с 1.75 трилиона долара и 4% ръст спрямо година по-рано. Ръстът е продиктуван основно от американския и азиатския пазар, докато Европа, Близкия Изток и Африка отбелязват спад от близо 11% и инвестиционен обем от 331 млрд. долара.

Намалението идва от по-слабия пазар на търговски площи, но също и от спада при офис сградите и индустриалните имоти - съответно с 24.7% и с 9.7%. През тази година прогнозата на Cushman & Wakefield е за лек ръст на инвестиционния пазар в региона с фокус върху придобивания в регионалните градски центрове и в полето на алтернативните инвестиции.

IT и аутсорсинг компаниите движат 80% от наемните сделки в София

IT и аутсорсинг компаниите движат 80% от наемните сделки в София

Какви са цените?

"В световен мащаб виждаме отслабване на икономическия ръст, но също и на инфлацията. В същото време нарастващият риск от рецесия води до отлагане на плановете за повишение на лихвите", коментира Дейвид Хътчингс, който отговаря за капиталовите пазари в региона на Европа, Африка и Близкия Изток в Cushman & Wakefield.

По думите му недвижимите имоти остават търсена инвестиция, тъй като предлагат стабилен приход и защита срещу инфлация. Все по-трудно обаче става да се открият добри и устойчиви имотни проекти, тъй като фактори като електронната търговия, социалното взаимодействие и слабият растеж доведоха до коренна промяна в бизнес средата през последните години.

Данните на компанията показват, че хотели, апартаментни сгради, студентски общежития все по-често влизат в полезрението на инвеститорите в бизнес имоти в установените пазари. Интересът към т.нар. алтернативни инвестиции е продиктуван от ограничените възможности в глобален план за сделки в традиционните сегменти - офисни, търговски и индустриални площи. При предния връх на имотния цикъл в подобна ситуация инвеститорите се насочиха от столиците към регионалните градове, докато сега търсят доходност в по-широк кръг от активи.

Инвестициите в нежилищни имоти в България надхвърлят предкризисните нива

Инвестициите в нежилищни имоти в България надхвърлят предкризисните нива

Офисите движат пазара, а основният капитал идва от чужбина. Каква ще бъде 2019 година?

По данни на Cushman & Wakefield делът на алтернативните инвестиции през последните 10 години се движи между 16% и 26% от общия обем транзакции, като през 2018 г. е бил 24%. В България пазарът на алтернативни активи е все още възникващ заради слабото предлагане на инвестиционен продукт извън традиционните сегменти.

"Българският пазар на бизнес имоти е относително консервативен като възможности за инвестиции заради малкия мащаб и относително кратката си история. След две много силни години с фокус последователно върху търговските и офис площите, сега възможностите за придобиване на качествен продукт на разумна цена в тези сегменти се изчерпват, а почти липсват алтернативи", коментира Явор Костов, мениджър "Капиталови пазари" в Cushman & Wakefield Forton.

Предлагането на хотелския пазар е ограничено, а в сегменти като апартаментните сгради, болници, студентски общежития на практика липсва инвестиционен продукт.

"Глобалните тенденции определено отварят ниша в предлагането на пазара на бизнес имоти, която предприемачи и инвеститори не трябва да подминават. Предвид демографските тенденции и концентрацията на население в големите градове, качествените проекти в сферата на образованието, здравеопазването, грижата за възрастни хора може да са не само успешен бизнес, но и добри инвестиции", обобщи Михаела Лашова, управляващ партньор в Cushman & Wakefield Forton.

Колко би трябвало да струват жилищата в София спрямо цените на наемите в момента?

Колко би трябвало да струват жилищата в София спрямо цените на наемите в момента?

Една стара пазарна формула дава ясен отговор