Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през второто тримесечие на 2020 г. е 766, а новопостроените жилища в тях са 3 660. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт.

Спрямо второто тримесечие на 2019 г. сградите са със 104 повече, или с 15.7%, а жилищата в тях нарастват с 1 317, или с 56,2%.

Най-голям е делът на новопостроените къщи (69.8%), следвани от жилищните кооперации (22,7%). В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи, жилищните блокове и сградите от смесен тип.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна (105), София, столица (103), както и в Бургас (96).

Най- много са новопостроените жилища с две стаи (37,5%), следват тези с три стаи (35,5%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 2,8%.

Манила е градът с най-бързо поскъпващи жилища. Къде е София?

Манила е градът с най-бързо поскъпващи жилища. Къде е София?

И с колко растат цените у нас?

Общата полезна площ на новопостроените жилища през второто тримесечие на 2020 г. е 318,2 хил. кв. м, или с 51,5% повече в сравнение със същото тримесечие на 2019 г., а жилищната площ се увеличава с 52,5% и достига 232,1 хил. кв. м.