Въвеждане на еднократни ваучери, които да покриват разходите за самоучастие при саниране на сгради, за които ще се изисква 20% самоучастие. Това са част от новите идеи на Министерството на регионалното развитие и благоустройството във връзка с националната програма за саниране в България, която надхвърля сумата от 1 милиард лева. Те бяха обявени по време на дискусия за енергийното обновяване на сградите в страната.

"Смисълът е тези ваучери временно да запълнят празнината от налични финансови инструменти, чрез които хората, които не могат да си позволят това самоучастие, да получат средства, но идеята все още не е изчистена", заяви Ангелина Бонева - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

Представителите на всички организации, занимаващи се активно със санирането, обновяването и енергийната ефективност на сградите у нас също са категорични, че 100-процентовото финансиране на жилищата в страната не е добра идея и няма как да бъде ефективно. 

Изпълнителният директор на "ЕнЕфект" - Драгомир Цанев, коментира за Money.bg, че "при цялостно държавно финансиране на практика се обновяват много малко сгради."

"Крайно време е да разберем, че цялостното финансиране не е добра идея, защото от него винаги се облагодетелства малка група от хора. Адекватният модел, който работи в почти цяла Европа е съфинансиране, в което участват и собствениците на имоти", заяви Цанев.

До кого и как ще достигат ваучерите

Според настоящата идея, въпросните ваучери ще са предназначени за хора, които влизат в понятието енергийно бедни и които са пречка при решението на общите събрания на блоковете всички собственици да се съгласят да се направи санирането.

"Мисля, че оттук нататък няма бюджет и европейски фондове, които да плащат 100 процента държавно финансиране", подчерта Бонева.

Този механизъм освен това ще бъде съобразен с очакваната наредба към променения Закон за енергетиката, в която трябва да се опише подробно кой може да получава енергийни помощи. С този вид помощ, вместо за покриване сметките за отопление, може да се изрази в сума са самоучастие за енергийно обновяване. Така ще се намалят разходите за енергия в жилището.

Снимка 326731

Източник: БГНЕС

Държавни пари и самоучастие?

Вече приключи кандидатстването по схемата, при която държавата покрива 100% от разходите за обновяването, като заявки са подадени за малко над 3 000 сгради до крайния срок 31 май. Очаква се парите да стигнат за около 700 сгради. Останалите, които ще са се подготвили за това, могат да кандидатстват по програмата, която включва 20% самоучастие.

По нея все още няма кандидати, но се очаква такива да станат сградите, които не са одобрени за 100% финансиране. В момента тече проверката по оценка на всички заявления, резултатите от която се очаква да бъдат оповестени през ноември. С предимство при тази оценка са големите панелни сгради.

"Според изчисленията на базата на вече обновени сгради това 20% самоучастие се равнява на сумата от 3-6 000 лева в зависимост от редица фактори, един от които е размерът на жилището", коментира Ивайло Велков - член на управителния съвет на БСК.

Новата програма за саниране за над 1 милиард лева стартира: защо парите не стигат

Новата програма за саниране за над 1 милиард лева стартира: защо парите не стигат

Основният проблем се оказва 100-процентовото финансиране

Частичното саниране

Санирането досега се осъществяваше чрез отпускането в две последователни години на по 1 милиард лева от държавния бюджет, заради което практиката бе критикувана, че чрез общи пари на данъкоплатците се финансират дейности от полза само за някои от тях. В допълнение, ако не се ползва самоучастие, процесът по обновяване на общо над 60 000 жилищни сгради, без да се броят обществените, ще отнеме десетилетия.

Поради тази причина и за да отговори България на изискванията в ЕС за енергийна ефективност, трябва да се движи с по-бързи темпове, напомниха участници в дискусията. На практика това означава, че във времето процентът самоучастие ще бъде постепенно завишаван, като се очаква да се разработят и финансови инструменти в помощ на хората, които нямат пари в брой, за да платят дела си.

Държавата и бизнесът този път са единодушни - най--логично е всяка страна в процеса - собствениците на сгради, общините и националният бюджет, да имат някакво участие във финансирането на енергийното обновяване заради ползите на всяка страна в тях.

"Има редица кметове ,които не разбират проблема и са пасивни по отношение на тези програми. Той очаква това да се промени след местните избори", заяви министърът на околната среда и водите Юлиян Попов.

Той предлага абсолютно да се забрани частичното саниране, към което прибягват отделни собственици на жилища. Причината е не само, че не води до ефекта, който би се получил, ако това се направи за цялата сграда, но и заради вида, който придобиват сградите. В допълнение хората, които са активни да решат въпроса за собствения си имот, не са активни, когато става дума да се направи това за всички в дадена сграда.

Какво предстои?

Министерството на енергетиката трябва да създаде т. нар. декарбонизационен фонд. След това държавата трябва да разработи визия как ще продължи санирането и да събере и регулира финансовите инструменти, които да подпомогнат процеса.

Следващият етап по Националната програма за саниране, при който вече се въвежда системата за 20% самоучастие, в най-добрият случай ще се случи догодина.

През последните 7 години у нас са обновени около 3000 сгради, което е под 1% от сградния фонд в България. Средно на година безплатно се санират около 200 сгради. Около 66 000 сгради имат нужда от обновление, което означава, че на България ще са й нужни 200 години, за да реновира всички сгради в случай, че използва само държавни пари.

Новата програма за саниране за над 1 милиард лева стартира: защо парите не стигат

Новата програма за саниране за над 1 милиард лева стартира: защо парите не стигат

Основният проблем се оказва 100-процентовото финансиране