От ноември страната ни има достъп до 1,4 милиарда лева за инвестиции в енергийно обновяване на многофамилните жилищни сгради в България. Кандидатстването започва на 15 ноември, а средствата са отпуснати от Европа - по линия на Плана за възстановяване и устойчивост.

Това стана ясно по време на събитие в столицата на тема "Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд", организирана от "Климатека", Центърa за енергийна ефективност "ЕнЕфект" и инициативната група "Да обновим България".

Парите може и да не стигнат

Организациите, занимаващи се активно със санирането, обновяването и енергийната ефективност на сградите у нас са категорични, че поредното заложено 100-процентово финансиране на жилищата не е добра идея.

За Money.bg изпълнителният директор на "ЕнЕфект" - д-р Драгомир Цанев, коментира, че "при така заложения механизъм по ПВУ ще бъдат обновени едва 1200 сгради".

10 енергийно ефективни сгради по света, които си струва да видим

10 енергийно ефективни сгради по света, които си струва да видим

От Испания до Тайван - примерите за поддражание

"Крайно време е да разберем, че цялостното финансиране не е добра идея, защото от него винаги се облагодетелства малка група от хора. Адекватният модел, който работи в почти цяла Европа е съфинансиране, в което учатват и собствениците на имоти", категоричен е Цанев.

Отпускането на средствата по новата програма ще е на два етапа. При първия ще може да се кандидатства до 31 март 2023 година, като сдруженията на собствениците ще получат безвъзмездно 100% от средствата за саниране.

Вторият етап за кандидатстване ще продължи до 31 декември 2023 година, като одобрените жилищни сгради ще получат 80% безвъзмездна финансова помощ от плана, а останалите 20% ще са за сметка на собствениците.

Около 66 000 жилищни сгради имат нужда от обновление, по данни от Националната стратегия за сградния фонд

"Както виждаме, на пръв поглед солидната сума от 1,4 милиарда лева ще стигне за едва 2% от всички сгради, които подлежат на саниране", обясни  Драгомир Цанев.

Чрез бъдещо самоучастие на собствениците обаче, много по-голям кръг от хора биха се възползвали от заложените средства по програмата за саниране. Идеята на "ЕнЕфект" е постепенно във времето да се премине към 50% самоучастие.

Санирането до момента

През последните 6 години у нас са обновени около 3000 сгради, което е под 1% от сградния фонд в България.

Средно на година безплатно се санират около 200 сгради. Около 66 000 сгради имат нужда от обновление, което означава, че на България ще са й нужни 200 години, за да реновира всички сгради с държавни пари.

Това означава, че моделът очевидно трябва да се промени.

София не се нуждае от нови жилищни сгради, а от ремонтиране на старите

София не се нуждае от нови жилищни сгради, а от ремонтиране на старите

Сегашният устройствен план позволява да бъдат построени нови жилища за още 1 милион души