Броят на сключените сделки за имоти в София през третото тримесечие на 2021 г. нараства с 20 процента спрямо същия период на кризисната 2020 г., показват данните на Агенцията по вписванията. И достига най-високото си ниво от 2008 г. насам.

През периода юли - септември те достигат 8 372, като статистиката отразява сключените договори за завършени имоти, както и сега изповяданите сделки за жилища "на зелено", сключени в предходни месеци и години. Броят на сделките в статистиката на Агенцията по вписванията изпреварва и с над 25 процента сключените сделки през същия период на миналата година.

Спрямо второто тримесечие на 2021 г. броят им се забавя с около 10 процента. Периодът април - юни на настоящата година обаче бе рекорден — подобен брой сделки не бяха отчитани от статистиката също от 2008 г. насам.

От началото на годината до края на септември за София се отчитат общо 25 151 сделки, ръст от 35 процента спрямо същия период на миналата година.

Пловдив следва София. За третото тримесечие в града има вписани 4 664 сделки - лек спад спрямо второто тримесечие, но с почти 20 процента повече спрямо същия период на миналата година. Силен остава ръстът в Бургас и Варна, където данните сочат за повече вписани сделки през третото тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на миналата година.

Общо за страната Агенцията по вписванията отчита 67 328 сделки, повишение от 18,8 процента спрямо третото тримесечие на 2021 г. От началото на годината до края на септември общият брой сделки е 172 730 — или с цели 30 процента над нивата от 2020 г.

Достигна ли пик ръстът в цените на имотите у нас?

Достигна ли пик ръстът в цените на имотите у нас?

Имотите в столицата днес са значително по-достъпни, отколкото бяха през 2008-а година