Държавен мораториум за плащанията по главници по кредити и освобождаване от плащането на данък недвижими имоти за два месеца са сред исканията на собствениците на бизнес сгради за справяне с кризата. Таня Косева-Бошова, председател на управителния съвет на Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС), посочва, че са нужни мерки, които "да доведат до запазване на стопанската активност и съхраняване на потенциал, който да позволи бързото възстановяване на икономиката след кризата".

Какви са предложените мерки?

 1. Въвеждане на държавен мораториум за плащанията на главници по кредити - с продължителност 9 месеца за всички длъжници, чийто бизнес е засегнат от блокирането на стопанския живот. Тези главници ще бъдат изплатени, но в бъдещи периоди след отшумяването на кризата и възстановяването на икономическия растеж.
 2. Запазване на всички договорени условия по кредитите - лихви, такси, срокове и други - непроменени за срока на отсрочване на кредитите. Горчивият опит от кризата 2009-2010 г. показа, че банките наложиха едностранно много високи лихви и такси на своите клиенти - това допълнително съсипа компаниите, вече пострадали от кризата.
 3. Временно освобождаване на собствениците на недвижими имоти от данък недвижими имоти за 2 месеца - за периода април-май 2020 г., когато се очаква да продължи невъзможността да се извършва пълноценна икономическа дейност.
 4. Отстъпка в размер 25% от плащането на дължимия данък недвижими имоти и такса смет за тези, които изплатят цялото си годишно задължение през периода на извънредното положение. Целта на тази мярка е да компенсира спада от приходи на общините от мярката в предходната точка именно за периода април-май.
 5. Изцяло освобождаване на собствениците на бизнес имоти, които имат забрана за извършване на стопанска дейност, от такса битови отпадъци за срока на обявеното извънредно положение - хотели, търговски центрове, магазини.
 6. Намаляване на местния данък за прехвърляне на имоти на 1% за период от 6 месеца, за да се стимулира подновяването на търговията с недвижими имоти и съживяване на напълно замръзналия пазар на имотите. Този сектор осигурява много работни места и плащането на местни данъци и такси и трябва да се стимулира да излезе от сегашното си блокирано състояние.
 7. Намаление на нотариалните такси с 50% за сделки, свързани с покупко- продажба на имоти - отново с цел да се стимулира пазарът на имоти.

От асоциацията представят и своите аргументи:

 1. Европейската Централна Банка вече даде насоки за прилагане на подобни инициативи на търговските банки. Повечето европейски страни вече са въвели мораториуми с подобни срокове - Румъния въведе 9 месечен мораториум върху плащанията на главници, Унгария прие срок до края на 2020 г.
 2. Българският банков сектор е добре регулиран и капитализиран. Прилагането на предложените мерки не би поставило финансовите институции в тежко положение. Те ще им позволят да не квалифицират тези свои вземания и да продължат да кредитират реалния сектор - следователно да помогнат с ликвидност в най-трудния период на възстановяване на икономиката.
 3. Наемателите в бизнес сградите /офис сгради, търговски центрове, хотели/ са пряко засегнати от блокирането на икономиката и пряката невъзможност да се извършва икономическа дейност. Естествена е тяхната невъзможност да заплащат наемите си, тъй като са ангажирани да запазят своите служители и тяхното възнаграждение - това ще принуди собствениците на бизнес сгради да не могат да плащат своите кредити към банките.
 4. Възстановяването от този икономически шок се очаква да бъде дълго и мъчително паради широкия му ефект върху всички икономически партньори на страната - поради това предлагаме периодите за мораториум върху плащанията да са толкова дълги.