В Германия разходите за дома - наем, отопление, поддръжка - са най-голямото перо в семейния бюджет. През 2019 година германците са плащали средно 900 евро месечно за наем или кредит за дома и режийни. През 2007 е било с 200 евро по-малко. Според германската Статистическа служба, разходите за покрив над главата възлизат на около една трета от всички пари, които харчат домакинствата.

А какво е положението в ЕС?

А в кои страни хората дават по-малко за покрив над главата? Европейската статистическа служба отчита факта, че в едни държави от ЕС хората живеят главно под наем, докато в други много семейства притежават собствени жилища. Методът на пресмятане е малко по-различен от този на Германската статистическа служба. Но и според Евростат перото "жилище" е най-сериозното в семейния бюджет на европейците. През 2019 година хората в ЕС са изразходвали средно месечно около една четвърт от наличните си пари за жилище.

Най-скъпо покривът над главата излиза в Гърция - близо 40% от месечните приходи. След тях се нареждат Дания и Германия - с над 25%. На съседна позиция е и България, където през 2020 година хората са харчели за жилище около 24% от наличните си пари месечно. За България Евростат отбелязва лека тенденция към поевтиняване през последните 5 години - средно с около 4%. След българите се нареждат нидерландците - с 23,4%.

Къде е най-евтино?

Най-евтино живеят хората в Португалия, Хърватия, Кипър, Литва и Малта. Колкото и да е странно, малтийците плащат средно най-малко за жилище в целия ЕС, макар че живеят на малък остров, където няма особено много място за жилищно строителство. Едва 8,2% от приходите им отиват за покрив над главата. Затова пък те са с много широки пръсти по отношение на други харчове: цели 20% от семейния бюджет на малтийците отива за ресторанти.