Средно с по 8,2 процента по-скъпи са били жилищата в България през последните три месеца на миналата година спрямо същия период на 2017 година, показват данни на Евростат, публикувани днес. Така през четвъртото тримесечие се отчита по-бавен ръст, отколкото през третото, когато повишението бе от 9 процента.

В периода октомври - декември средно жилищата са се търгували с 1,6 процента по-скъпо, отколкото през предходното тримесечие. Данните за целия Европейски съюз показват повишение през четвъртото тримесечие, спрямо предходното, от 4,5%. Ръстът в еврозоната е пренебрежимо по-нисък -- 4,2 процента. Сравнение с третото тримесечие повишението е от 0,9% в еврозоната и 0,7% в Европейския съюз.

Най-висок ръст през последните три месеца на 2017 спрямо същия период на 2016 година се отчита в Ирландия (11,8%), Португалия (10,5%) и Словения (10%), докато в Италия (-0,3%) има спад.

Сравнението на четвъртото спрямо третото тримесечие показва, че най-голямо повишение има в Словения (3,7%), Хърватия (3,2%) и Кипър (2,7%), докато спад се наблюдава в Швеция (-2,8%), Дания (-1,7%), Белгия (0,4%) и Финландия (-0,3%).