Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер у нас за септември е 827,14 лв., като спрямо предходния месец увеличението е с 1,27 лв., съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). А в сравнение със септември миналата година, средният размер на пенсията е по-висок със 153,83 лв., или 22,8%. Същевременно общият брой на пенсионерите за септември 2023 г. е с 1223 по-малко в сравнение с година по-рано.

Средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж - която е най-широко разпространения вид пенсия - на един пенсионер е 909,32 лв. Той е с 1,49 лв. по-висок от този за август, а в сравнение със същия месец на миналата година е нараснал със 180,57 лева (24,8%).

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 30 септември са в размер на 74 млн. лв., което представлява 69,1% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 5,1 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 30 септември са в размер на 63,8 млн. лв., което представлява 70,4% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 14 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г.

Отчетените приходи във Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" към 30 септември са в размер на малко над 2,27 млрд. лв., което представлява преизпълнение с 3,3% на плана за годината. Постъпилите приходи са със 162,7 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. Общо отчетените разходи са в размер на 1,82 млрд. лв., което представлява 38,1% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са със 769 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г.

Към 30 септември 2023 г. общият размер на отчетените приходи на Държавно обществено осигуряване (ДОО) е почти 8,29 млрд. лв., което представлява 73,8% изпълнение на плана за годината, съобщават още от НОИ. В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на малко над 14 млрд. лв. Разходите за пенсии са с почти 3 млрд. лв., или с 27% повече спрямо същия период на предходната година.

Преизчисляват служебно пенсиите на 336 000 работещи пенсионери

Преизчисляват служебно пенсиите на 336 000 работещи пенсионери

Средният размер на увеличението при предходното преизчисление беше 13,20 лева