Националната агенция за приходите (НАП) за поредна година стартира кампания спрямо близо 12 800 юридически лица, които са посочили в годишните си финансови отчети за 2020 г., че държат в брой над 100 хил. лева, съобщиха от НАП.

Данъчните инспектори вече започват проверки и ревизии на близо 2500 дружества, като преброяват, описват и сравняват сумите в касата на съответното дружество с посоченото в счетоводните отчети.

Наред с контролната кампания на място, рисковите лица ще получат електронни писма или обаждане от Информационния център на НАП. По този начин се насърчават фирмите доброволно да прегледат отново счетоводните си документи и да направят корекции в годишните си финансови отчети, в случай че са допуснати неточности, уточняват от приходната агенция.

Дружествата, допуснали технически грешки, могат да се възползват от предоставената им възможност да коригират сами данните и да подадат счетоводните си данни отново, подчертават от НАП.

"В духа на партньорски подход, НАП информира бизнеса за възможностите за корекции в декларираните данни. Отчитаме положителен ефект от кампанията през предходната година върху поведението на дружествата. Много от тях разпределиха дивидент и платиха данъка за това, други коригираха годишните си финансови отчети", коментира въпроса заместник изпълнителният директор на НАП Зоя Габровска.

НАП проверява над 2000 фирми за "залежала" стока, от кои браншове са

НАП проверява над 2000 фирми за "залежала" стока, от кои браншове са

При установени несъответствия ще започнат и ревизии