Ваучерите за храна са важна социална придобивка за служителите и работниците и се предоставят в много фирми у нас. От тази година има някои промени във връзка с ваучерите, които касаят както служителите, така и фирмите.

Относно най-важните въпроси, свързани с ползването на ваучери, разговаряхме с Пламен Донев, дипломиран експерт - счетоводител и регистриран одитор. Г-н Донев е и член на Съвета по данъчна методология в Института на дипломираните експерт - счетоводители (ИДЕС), както и старши мениджър "Корпоративни данъци" в "Делойт България".

Пламен Донев

Пламен Донев

Предвижда се чрез ваучерите за храна, от 1 април да могат да се плащат и битови сметки (ток, парно, вода). Господин Донев, според Вас, какви по-точно битови сметки е добре да могат да се плащат и дали самите ваучери ще бъдат предварително определени за какво могат да се използват (храна или сметки), или това ще е изцяло предпочитание на притежателя им?

Идеята е ваучерите да се използват свободно от лицата, в зависимост от техните нужди. За някои домакинства повишаването на месечните сметки е по-големият проблем, а за други - поскъпналите храни. Няма да има различни видове ваучери за храна и за сметки.

Така или иначе, причините за разширяването както на обхвата на покритите разходи, така и на месечния лимит на ваучерите до 200 лева, "вървят ръка за ръка" - това са инфлацията и енергийната криза. Кои точно разходи е необходимо да покриват ваучерите е изцяло политическо решение, на базата на преценка кои категории са с най-висока тежест в разходите на домакинствата и са в най-голяма степен засегнати от инфлацията.

Максималната месечна стойност на ваучерите вече ще е 200 лева, а каква е минималната, която фирмите могат да дават на служителите и работниците?

Няма минимална стойност на ваучерите. Но на практика, фирмите най-често се възползват от максималния позволен размер, тъй като това е изключително изгодно от данъчна гледна точка. По същество, ваучерите за храна (и битови сметки, ако се приеме законодателно) представляват данъчно облекчение, при това традиционно най-разпространеното и едно от най-важните данъчни облекчения.

При спазването на съответните законови изисквания, ваучерите не се облагат с данък "общ доход" за служителите и не се дължат социални и здравни осигуровки върху тях, за разлика от облагането на работните заплати, ако служителят трябваше да заплаща храната с пари от получената нетна заплата.

Освен това, ваучерите са данъчно признат разход за фирмите, без фирмите да дължат данък социални разходи или каквито и да било други допълнителни данъци върху тях. С други думи, и работодателите, и служителите имат огромен интерес да се възползват в максимална степен от възможността да спестяват данъци по законен начин.

Трябва ли ваучерите да се дават на всички служители в дадена фирма?

Точно така, ваучерите е задължително да се дават на всички служители в съответната фирма, без изключения. Включително и на изпълнителните директори, управителите, изобщо на всички лица на трудови договори или договори за управление и контрол. И това често се греши в практиката, тъй като различните нива служители и управленски кадри обичайно получават различни пакети на възнаграждения, бонуси и допълнителни социални придобивки.

Но за да се възползваме от данъчното облекчение, ваучери трябва да се дават на всички и, не по-малко важно - в абсолютно еднакъв размер. В същото време, фирмите не трябва да имат неплатени данъчни или други публични задължения към края на месеца, за който се дават ваучери.

И на последно място, не може да се намалява заплатата на служителите и това да се компенсира с предоставени ваучери.

Възможно ли е през годината дадена фирма по собствено усмотрение да повишава или намалява месечната сума под формата на ваучери, или дори да прекрати раздаването им?

Напълно възможно е и това дава онази гъвкавост на финансово планиране, за която споменах. Такива решения следва да бъдат формализирани със заповеди на ръководството на предприятието. Гъвкавият подход би позволил максимална данъчна икономия.

Франция може да въведе "бензинови ваучери" за хора с ниски доходи

Франция може да въведе "бензинови ваучери" за хора с ниски доходи

Финансовият министър не подкрепя намаляването на ДДС на горивата

Фирмата трябва ли да обяви предварително (и пред коя институция) в началото на годината ваучери на каква обща месечна и/или годишна стойност ще иска да раздава?

Нито решението да се започне предоставянето на ваучери, нито спирането им (постоянно или само за няколко месеца), нито планираният годишен или месечен размер на ваучерите се обявяват или декларират където и да било. Това са свободни решения на съответната фирма и е въпрос на комуникация с оператора на ваучери, с който фирмата е избрала да работи.

Най-често поръчките за ваучери към операторите се извършват на ежемесечна база. Но няма ограничения за поръчки и за няколко месеца напред, стига да е в рамките на същата календарна година. Системата работи на годишна база, тъй като общата квота за предоставяне на тези ваучери е годишна и се определя със Закона за държавния бюджет за съответната година. Предварително поръчаните ваучери са раздават, осчетоводяват и следят за данъчни цели на месечна база.

Предоставените на служителите ваучери за какъв срок трябва да се оползотворят - например, раздадените през март ваучери, само за същия месец ли са валидни?

Получените ваучери от служителите през конкретен месец могат да се ползват и през следващите няколко месеца. Ограничението на срока за ползване зависи от емисията ваучери, издадена от съответния оператор с одобрението на Министерството на финансите. Емисиите имат срок на валидност 12 месеца.

Първата и основна емисия е за периода от 1 януари до 31 декември на съответната година. Така че във Вашия пример служителят, получил ваучери през март, по принцип ще може да ги ползва до края на декември същата година. Има и допълнителни емисии, така че хората, получаващи ваучери към края на годината, да речем ноември - декември, да могат да ги ползват и през следващата година до изтичането на срока им. При всяко положение срокът на валидност, който винаги е отбелязан на самия ваучер, трябва да се следи.

Kaufland пуска машина за обмяна на монети срещу ваучери за пазаруване

Имате твърде много събрани стотинки? Този хипермаркет има решение за вас

Проектът стартира пилотно в столичния квартал "Младост"

Заделените в държавния бюджет средства за ваучери, на практика как ще се използват от фирмите и възможно ли е да не стигнат за всички фирми, желаещи да раздават ваучери?

Ваучерната система беше блокирана през януари, тъй като все още не е приет Законът за държавния бюджет за 2022 година. Все пак, с временни законодателни мерки системата се "отпуши" и за периода януари - март операторите предлагат ваучери в рамките на миналогодишните си квоти.

С очакваното приемане на Закона за държавния бюджет, общата годишна квота за ваучери за 2022 г. ще бъде в размер на 1 милиард лева. Внушителна сума, но тя е пропорционална на миналогодишната квота от 390 млн. лева, предвид повишаването от 1 април на месечния максимум от 80 лв. на 200 лева. По такъв начин, потенциалният размер на данъчното облекчение за 2022 г., предоставено от държавата под формата на отказ от облагане с данъци и осигуровки, е в размер на близо 500 млн. лева.

Дали фирмите ще се възползват в пълен размер и дали квотата ще стигне за всички е трудно да гадаем сега. Все пак, съдейки по факта, че през миналите години квотите традиционно се изчерпваха към края на годината, можем да предположим, че ако не изцяло, то в много голяма степен квотата от 1 милиард лева ще бъда оползотворена.

Още веднъж ще кажа, че ваучерната система е изцяло в интерес на фирмите и служителите и, при добро данъчно планиране, е напълно постижима за голяма част от българските предприятия.

А какви са законовите изисквания за ползване на данъчни облекчения от фирмите, желаещи да раздават ваучери?

Данъчно облекчение се ползва, само ако ваучерите представляват допълнителна социална придобивка за целия персонал на предприятието. Това е и причината, поради която, колкото и да е изгоден режимът на ваучерите, само част от фирмите се възползват от него.

Просто много фирми не могат да покрият тези изисквания и то конкретно във финансов аспект. Но при едно добро финансово планиране, работодателите, които в сегашните условия могат да си позволят да повишат доходите на своите служители, биха могли да започнат да предоставят ваучери. Те биха могли например първо да започнат с по-ниски суми и постепенно, съобразно финансовите си възможности, да вървят към максималната месечна стойност от 200 лева. Онези работодатели, които и досега са давали ваучери, просто могат да повишат стойността им.

Най-големите швейцарски вериги започнаха да предлага подаръчни ваучери с биткойн

Най-големите швейцарски вериги започнаха да предлага подаръчни ваучери с биткойн

На цени от между 100 и 500 франка

Данъчните предимства при предоставяне на ваучери не се ли губят в някаква степен, заради въвеждането на облагане на ваучерите с ДДС?

Всъщност поне за 2022 г. няма да има облагане с ДДС на ваучерите. С други думи, ДДС режимът за ваучерите ще си остане такъв, какъвто беше и до момента. При закупуване на ваучери от фирмите и при предоставянето им на служителите не се начислява ДДС. Данъкът се начислява едва при заплащането с ваучери на покупки от търговските обекти. Причината е в това, че поне за 2022 г. се запазват някои групи хранителни стоки с намалена ДДС ставка от 9% (храна от ресторанти, бебешки храни), а това е от решаващо значение за ДДС третирането на ваучерите.

Всъщност преди COVID-19 пандемията България и Дания бяха единствените страни от ЕС, които не прилагаха никакви намалени ДДС ставки за храни. Дали това ще продължи след пандемията е въпрос на държавна данъчна политика.

Можем да отбележим, че дори и да се стигне до облагане с ДДС на ваучерите от, да речем, 2023 г., това няма да промени нищо за фирмите, които предоставят ваучери, нито за техните служители. И понастоящем сумите на ваучерите са с включен ДДС.

С други думи, отделното начисляване на ДДС няма да представлява допълнителен данъчен разход за фирмите и със сигурност не намалява данъчните предимства от употребата на ваучерите.

Облагането с ДДС как ще се отрази на операторите на ваучери?

ДДС облагането определено ще се отрази негативно върху паричните потоци на операторите на ваучери, както и вероятно ще породи някои технически затруднения за търговските обекти, приемащи разплащания с ваучери.

При всяко положение обаче имаме на разположение остатъка от 2022 г., за да се прецени какъв трябва да бъде данъчният подход и за да се намерят решения на трудностите.