Средният депозит на физическо лице в руски банки през октомври 2022 г. възлиза на 274 хил. рубли (€4495.51), съобщи Агенцията за гарантиране на депозитите. В същото време в 30-те най-големи (по обем на депозитите) банки средният депозит на физическо лице варира от 105 хиляди (€1722) до 1 милион рубли (€16 406).

Важно е да отбележим, че Централната банка на Русия сама определя курса на местната валута, а това означава, че руската рубла не се обменя извън страната по този курс. Затова и изчисленията за размера на депозитите в евро са ориентировъчни. 

Средният размер на депозита на юридическо лице възлиза на 2,4 милиона рубли (€39 376), диапазонът е от 733 хиляди (€12 026) до 10,5 милиона рубли (€172 273).

Защо кредитите над 1 милион лева се стопиха почти наполовина само за месец?

Защо кредитите над 1 милион лева се стопиха почти наполовина само за месец?

Измененията на обема на новия бизнес могат да се дължат на фактори с цикличен характер, на събития с инцидентен характер, както и на тенденции

Броят на вложителите, чиито депозити в банките са гарантирани, възлиза на 249,1 милиона, включително 245,8 милиона физически лица (включително 3,7 милиона индивидуални предприемачи) и 2,6 милиона фирми.

Депозитите в Русия продължават да се обезценяват след като Централната банка запази на ниво от 7,5% основния лихвен процент. В средата на октомври максималната лихва по депозитите в най-големите банки беше средно 6,79% годишно. Централната банка коригира прогнозата за инфлацията в Русия в края на 2022 г. до 12-13 процента от 11-13 процента.

Информационният портал Banki.ru e подбрал пет предложения за депозити в големи банки с лихва над пазарната и срок на инвестиция до една година. Нека започнем в реда на увеличаване на рентабилността.

БНБ: Лихвите по кредити и депозити ще се повишат "значително" още в края на годината

БНБ: Лихвите по кредити и депозити ще се повишат "значително" още в края на годината

Режимът на паричен съвет в България предполага сравнително бързо предаване на паричната политика на ЕЦБ към монетарните условия в страната

5 място: Депозит "Абсолютен максимум+" от Абсолют Банк

Доходност - 8% годишно.

Срокът е 181-271 дни.

Минималната сума е 10 000 рубли (€164).

4-то място: депозит "Само Plusy.Promo" от Loco Bank

Доходност - 8,1%.

Срокът е 182 дни.

Минималната сума е 100 000 рубли (€1640).

3 място: депозит "Сбъдване на желания" от Синара Банк

Доходност - 8,51% годишно.

Срокът е 30 дни.

Минималната сума е 10 000 рубли (€164).

Лихвите по депозити на гражданите продължават бавно да растат

Лихвите по депозити на гражданите продължават бавно да растат

Увеличението придобива постоянен профил

2-ро място: Депозит "Класически с промоционално удължаване" от БЖФ Банк

Рентабилност - 8,65%.

Срокът е 370 дни.

Минималната сума е 30 000 рубли (€492).

1-во място: Депозит "Ярка лихва" от Sovcombank

Рентабилност - 8,95%.

Срокът е 365 дни.

Минималната сума е от 10 000 рубли (€164).

Все повече намаляват банковите депозити на граждани

Все повече намаляват банковите депозити на граждани

Това може да се види по движението на всички групи депозити на домакинствата за първото тримесечие на 2022-а