Европейският парламент одобри нови правила за изкуствения интелект, които да гарантират, че той няма да се превърне в заплаха. Регулациите ще бъдат част от първия в света законодателен акт, който да регулира изкуствения интелект. Това стана ясно, след като на 14 юни в Страсбург законопроектът беше приет от Европейския парламент с мнозинство. 

Очаква се ЕС окончателно да приеме първия в света закон за изкуствения интелект догодина.

Какво ще се промени?

Най-общо казано, идеята на Европа е човекът, а не машините са бъдат в центъра на вниманието. Европа обръща голямо внимание на етичните въпроси, за да не се стига да злоупотреби с изкуствен интелект, нарушаване на лично пространство и човешки права.

IBM заменя 7800 служители с изкуствен интелект (AI)

Технологичният гигант, който заменя хиляди служители с изкуствен интелект

Компанията ще прекрати временно наемането на нови служители

Новите правила на ЕП определят областите, в които използването на изкуствен интелект може да крие високи рискове и въвеждат ясни правила и забрани в кои случаи той не може да бъда използван. Целта е бизнесът, включително в България, да продължи да развива изкуствен интелект и иновации, но в същото време гражданите да бъдат предпазени от притеснителните последствия от използването му.

Петър Витанов - евродепутат

Източник: Пресофис на Петър Витанов

Петър Витанов - евродепутат

"Въвежда се забрана за използването на изкуствен интелект за биометрично наблюдение, за разпознаване на емоции или профилиране от полицията. Като високорискови са определени и приложенията с изкуствен интелект в социалните медии, които могат да повлияят на избирателите или на резултатите от избори", коментира за Money.bg от Страсбург евродепутатът Петър Витанов.

Европа ще настоява компаниите, които генерират съдържание чрез изкуствен интелект, каквато система е и ChatGPT, да бъдат максимално прозрачни за своите алгоритми и задължително да отбелязват, че съдържанието е създадено от машина.

"За пръв път в историята се регулира изкуствения интелект в опит да се намери тънкия баланс между защитата на върховенството на закона и човешките права и насърчаването на инвестициите и технологичния прогрес", подчертава Петър Витанов, който е съдокладчик по темата в Комисията LIBE.

Технологичните компании, които работят в Европа ще трябва да спазват новите правила

Още преди окончателното приемане на закона за изкуствения интелект, ЕС иска да накара компании да указват кое съдържание в Интернет е генерирано от изкуствен интелект и да осигуряват гаранции срещу разпространението на дезинформация и фалшиви новини. 

Предстои въвеждането на технически стандарти, които имат за цел да помогнат на индустрията да разбере правилата, да ги спазва по-добре и да адаптира развитието на изкуствения интелект. Когато бизнесът нарушава правилата, това ще бъде проверявано, разследвано и ще бъдат предприемани незабавни действия, така че тези приложения да не се предлагат на европейския пазар.

Кои компании ще спечелят (или загубят) от въвеждането на изкуствен интелект?

Кои компании ще спечелят (или загубят) от въвеждането на изкуствен интелект?

А какво е положението при доставчици на "облачни" AI услуги