"Каменната гора", "Каменната пустиня", известна у нас като местността "Побитите камъни" е една от двете съществуващи пустини в Европа (другата е в Испания). Пустинята се състои от пясъчни дюни и няколко групи естествени скални образувания на обща площ от 13 km². Това е едно от малкото места в Европа, където е известно, че растат кактуси и живеят пустинни влечуги и други животни от пустинен тип.

Природният феномен се намира на 25 км от Варна. "Побити камъни" е разположен на север и юг от Белославското езеро, представлява разкрития на еоценски пясъци, сред които са разположени изправени каменни колони, наподобяващи каменна гора. Впечатляващият ландшафт на побитите камъни се наблюдава в седем големи и няколко по-малки разкрития. Най-известна е групата "Център - Юг". Тя е разположена на 18 км западно от Варна. В нея се наброяват около 300 големи и малки колони, високи до 6 м, издигащи се главно южно от старото шосе Варна-Девня.

Снимка 631727

Източник: iStock Images

За произхода на "Побитите камъни" са предложени много хипотези, които могат да бъдат обединени в две основни групи, първата от които застъпва неорганичния произход на колоните, а втората - техния органичен произход. При първата група твърденията предполагат механично оформяне на структурите чрез ерозионни процеси под действието на атмосферата и водата, морския прибой, изветряне или инфилтрация на подпочвени води.

Според привържениците на органичния произход каменните колони са останки от коралови рифове, вкаменени газови извори, биогенни водораслови струпвания или вкаменена гора. Все още не може да се каже със сигурност коя от тези хипотези отразява най-точно възникването на този феномен, но всички те изключват идеята, че са творение на човека.

Снимка 631724

Източник: iStock Images

Това ясно може да се види в група Кариера-Белослав, където са разкрити и четирите нива на Побитите камъни. Най-впечaтляващите групи Побити камъни ("Център-юг", "Белослав-запад", "Слънчево-югоизток"), още през 1938 година са сред първите защитени територии в България. По-късно с няколко последователни акта са защитени общо 14 групи с площ 253,3 хектара, а със Заповед на Министъра на околната среда и водите през 2002 г. природната забележителност е прекатегоризирана в защитена местност. "Побити камъни" е защитена зона в мрежата Натура 2000, обявена с цел опазването на най-големите в страната вътрешни пясъчни хабитати със специфична флора, растителност и животински свят.

Снимка 631725

Източник: iStock Images

В района на побитите камъни са намерени единствените за България доказателства за живот на човека през мезолита.

До "Побити камъни" може да стигнете с автомобил или с автобусна линия № 43 до спирка "Разклон Баново" в с. Слънчево. Според информационния портал на Варна входът за възрастни е 5 лв., за ученици, студенти и пенсионери е 3 лв., а  децата до 6 годишна възраст ползват безплатен вход.

Единствената друга истинска пустиня в Европа е Табернас

Тя представлява защитен природен парк, скрит в югоизточна Испания, в района на Коста де Алмерия. Там слънцето грее над 3000 часа в годината, а температурите достигат до 48 градуса над нулата.

Табернас е с площ от приблизително 280 квадратни килoметра, а пейзажите ясно показват процеса на естествено опустиняване и ерозия. 

Табернас

Източник: iStock Images

Табернас