Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2017 г. са 459.2 хиляди или с 15.6% над регистрираните същия месец година по- рано, показват данните на Националния статистически институт.

Увеличение на пътуванията в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Турция - с 18.6%, Сърбия - със 17.3%, Гърция - с 14.7%, Румъния - с 10.8%, Австрия - с 10.4%, бившата югославска република Македония - с 10%, Германия - с 8.5%, Италия - с 6.3%, и други.

Същевременно намаляват пътуванията към Руската федерация - с 32.5%, Украйна - с 22.3%, Швейцария - с 20%.

В сравнение с декември 2016 г. e регистрирано увеличение при пътуванията по всички наблюдавани цели: с цел почивка и екскурзия - с 42.2%, със служебна цел - с 11.4%, и с други цели - с 6.3%.

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 103.4 хил., Гърция - 86.7 хил., Германия - 39.2 хил., Сърбия - 32.8 хил., Румъния - 32.2 хил., бившата югославска република Македония - 30.5 хил., Италия - 17.1 хил., Австрия - 15.2 хил., Испания - 11.1 хил., Обединеното кралство - 10.2 хиляди.

Посещенията на чужденци в България през декември са 596.1 хил., или с 12.2% повече в сравнение с декември 2016 година. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 13.3%, с цел почивка и екскурзия - с 12.3%, и със служебна цел - с 9.7%. Транзитните преминавания през страната са 23.3% (138.9 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през декември, делът на гражданите от Европейския съюз е 55.8%, или с 13% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Увеличават се посещенията на граждани от Италия - с 32.7%, Германия - с 18.7%, Обединеното кралство - с 15.4%, Гърция - с 15.1%, Румъния - с 4.2%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Хърватия - с 21.2%, Испания - с 12.7%.

Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" са с 10% повече, като най-голям е ръстът на посещенията от Турция - с 13.5%.

През декември 2017 г. преобладава делът на посещенията с други цели - 46.4%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 35.1%, и със служебна цел - 18.5%

Най-много посещения в България през месеца са реализирали гражданите от: Румъния - 126.1 хил., Гърция - 108.3 хил., Турция - 94.8 хил., бившата югославска република Македония - 45.1 хил., Сърбия - 43.9 хил., Германия - 20.5 хил., Украйна - 15.5 хил., Израел - 10.9 хил., Обединеното кралство - 10.4 хил., Италия - 10.3 хиляди.